1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ

Country: Ελλάδα


Description:

Productions

Βασίλισσα των αστεριών

Ένα τραγούδι που μιλά στα παιδιά με για το αστέρι που φορούσαν στο πέτο οι Εβραίοι από το 1ο Δ.Σ Αγριάς