2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Νηπιαγωγείο
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ –

Δεκατέσσερα νηπιαγωγεία συνεργάστηκαν υλοποιώντας ένα περιβαλλοντικό eTwinning πρόγραμμα με τίτλο:¨” Εφευρέτες παιχνιδιών ..οι ανακυκλωτές της χαράς ” και εκπέμπουν μήνυμα προσπαθώντας να επέμβουν στην μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων π …