2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Country: Ελλάδα


Description:

Productions

ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ –

Δεκατέσσερα νηπιαγωγεία συνεργάστηκαν υλοποιώντας ένα περιβαλλοντικό eTwinning πρόγραμμα με τίτλο:¨” Εφευρέτες παιχνιδιών ..οι ανακυκλωτές της χαράς ” και εκπέμπουν μήνυμα προσπαθώντας να επέμβουν στην μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων π …