4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Μάνα Γη

Βγαλμένο απ την καρδιά των παιδιών μας, τα οποία θα κληρονομήσουν έναν κόσμο τον οποίο φέραμε στο όριο της καταστροφής , το τραγούδι στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα:” Σώσττε τη Μητέρα Γη!” Οι στίχοι γράφτηκαν από τα παιδιά με την εμψύχωση και τον συντονισμ …