13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Φθιώτιδα, η ιαματική αυτής μεγαλειότητα.

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης στο 13ο Δ.Σ. Λαμίας προβάλλουν την ιαματική κληρονομιά της Φθιώτιδας, παρουσιάζοντας κάποιες από τις ιαματικές πηγές του τόπου τους και τις ευεργετικές τους ιδιότητες στην υγεία του ανθρώπου. Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί είναι η Τάσσ …