ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΟΥ

Country: Ελλάδα


Description:

Productions

Βάλε τελεία… στο ρατσισμό!

Ραδιοφωνικό μήνυμα για τον επιθετικό λόγο που χρησιμοποιούν οι μαθητές στο σχολείο με έμφαση στο ρατσιστικό σχόλιο που μπορεί να περιέχει. Με το μήνυμά μας θέλουμε να προτρέψουμε του μαθητές να σκέφτουν τα λόγια που χρησιμοποιούν στη καθημερινότητά του …