ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Άκουσε εμάς τα παιδιά

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Βατόλακκου Χανίων των τάξεων Α’, Γ’ και Στ’ έγραψαν τους στίχους και τραγούδησαν το τραγούδι “Άκουσε εμάς τα παιδιά”. Ηχοληψία Βαγγέλης Καλαϊτζής (γονέας του σχολείου). Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Φωτεινή Δ …