Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης και συμμετοχής στις δράσεις του European School Radio παρακαλούμε επικοινωνείτε μαζί μας ως εξής:

  • Μέσω του κουμπιού που υπάρχει στο κάτω δεξιά μέρος κάθε ιστοσελίδας του European School Radio. Εκεί μπορείτε είτε να βρείτε άμεσα την απάντησή σας από την βάση συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων, είτε να υποβάλετε το ερώτημά σας σημειώνοντας την αντίστοιχη κατηγορία Υποστήριξης.
  • Με e-mail στο support@europeanschoolradio.eu

Για να επικοινωνήσετε με την Επιστημονική Εταιρία “European School Radio” για θέματα συνεργασιών, ενημέρωση δράσεων κ.α.

  • Με e-mail στο info@europeanschoolradio.eu
  • Τηλεφωνικά στο +306932276288 (Ευτυχία Τούλιου, Πρόεδρος ΔΣ)
Font Resize
Contrast