Νομικά θέματα

α) Διακριτικός τίτλος σταθμού: European School Radio, Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο

β) Ηχητικό σήμα: όπως ακούγεται και περιγράφεται στο οπτικοακουστικό υλικό που υπάρχει στον παρόντα ιστότοπο

γ) Χαρακτήρας του σταθμού: ειδικός σταθμός (σχολικός)

δ) Υπεύθυνος προγράμματος: Ομάδα Προγράμματος Ραδιοφώνου

ε) Τεχνικός υπεύθυνος: Ομάδα Τεχνικής Στήριξης

στ) Διεύθυνση λειτουργίας: http://www.europeanschoolradio.eu

ζ) Τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας: Διαδικτυακό ραδιόφωνο

η) Ώρες λειτουργίας σταθμού: Όλο το 24ωρο

O ραδιοφωνικός μας σταθμός είναι ένας σχολικός διαδικτυακός ραδιοσταθμός. Μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση europeanschoolradio.eu και η παραγωγή του προγράμματος γίνεται από την σχολική κοινότητα και μέσα στα πλαίσια της σχολικής διαδικασίας και στη βάση του εθελοντισμού. Είναι σταθμός μη κερδοσκοπικός.

Ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία ραδιοτηλεόρασης. Ιδίως το Π.Δ 100/2000 άρ. 8,9. Καθώς και το Π.Δ. 77/2003 όταν εκπομπές του σταθμού εμπίπτουν στο ρυθμιστικό εύρος αυτού του τελευταίου. Όμως ο νόμος 2328/1995 περί ιδιωτικής ραδιοφωνίας θεσπίστηκε για να ρυθμίσει τον περιορισμένο αριθμό ραδιοσυχνοτήτων όπως αυτό προκύπτει αβίαστα και από το άρθρο 7 με τίτλο «διαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών», όπου στην παράγραφο 2 αναφέρει ότι προκηρύσσονται θέσεις αδειών κατά νομό κάθε Σεπτέμβριο και όποτε υπάρξουν διαθέσιμες συχνότητες. Διαβάζοντας κανείς προσεκτικά το κείμενο του νόμου, διαπιστώνει ότι θεσπίστηκε ώστε να θέσει κάποιους κανονισμούς και κάποια αξιοκρατία στην αυξημένη ζήτηση για την εκπομπή ραδιοφωνικών σταθμών, ζήτηση που υπερκάλυπτε τις τεχνικές δυνατότητες χωρητικότητας των ραδιοσυχνοτήτων. Επίσης στο ίδιο άρθρο 7, αναφέροντας τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι προς λήψη άδειας εκπομπής ραδιοσταθμοί, καθώς και την μοριοδότητη που αυτοί λαμβάνουν (επένδυση άνω των 15.000.000 δρχ, άνω των 5 απασχολούμενων κ.τ.λ.) αντιλαμβάνεται κανείς ότι στόχο έχει να διευκολύνει σοβαρές προτάσεις για την κατάληψη των ραδιοδιαύλων. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο νόμος 3431/2006 όπου ήδη στο πρώτο άρθρο αναφέρει ότι ο νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων.

Σχετικά δε με το θέμα της ευθύνης του πανελληνίου σχολικού δικτύου επαγόμεθα τα ακόλουθα. Ο προμηθευτής ή ο κάτοχος του δικτύου φαίνεται να επιτελεί μάλλον ρόλο μεσάζοντος και λιγότερο ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού με την έννοια που του προσδίδει το άρθρ.1β Οδ.89/ 552, όπως τροποποιήθηκε από την Οδ.97/ 36, ήτοι με την έννοια του έχοντος την “συντακτική ευθύνη” του μεταδιδόμενου προγράμματος. Σημειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση το κοινοτικό δίκαιο (Οδ.00/ 31 σε συνδ. με άρθρ.1 αρ.2 Οδ.98/ 48, όπως τροποποιήθηκε από την Οδ.97/ 36 σε συνδ. με 89/ 552) εξαιρεί ολότελα από τη ρύθμιση της κοινωνίας της πληροφορίας τον έχοντα τη συντακτική ευθύνη μιας ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. Όντως, κι αν ακόμη γινόταν δεκτό ότι η ιστοσελίδα συνιστά είναι έντυπο, αυτό το έντυπο δεν θα «ανήκει» πάντως στο internet ή στον προμηθευτή δικτύου, γι” αυτό άλλωστε και το άρθρ.15 Οδ.00/ 31 τον απαλλάσσει από οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (εκτός από ευθύνη λόγω δόλου και –πιθανότατα– και λόγω βαρείας αμελείας (περιοδικό Δίκη, Απρίλιος 2004).

Άρθρο 15 παρ 2 του Συντάγματος, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους ο οποίος ασκείται από το 1989 αρ. 3 παρ. 1 από το Ε.Σ.Ρ..

Εξ’ άλλου ο νόμος 3592/2007 σχετικά με την αδειοδότηση ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στο άρθρο 15 παρ. 2, εξαιρεί από το ρυθμιστικό του εύρους του διαδικτυακούς σταθμούς. Άρα και ο δικός μας.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 4 του Ν 3592/2007 το ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου δεν οφείλει να λάβει σχετική άδεια από το Ε.Σ.Ρ.

Η Επιστημονική Εταιρεία “Διαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας με τον διακριτικό τίτλο European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”, ύστερα από αίτημα για την νόμιμη λειτουργία του σταθμού σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης μουσικής κατά τη μετάδοση και διάθεση παραγόμενου ραδιοφωνικού περιεχομένου,  έχει εξασφαλίσει για τους χρήστες του, όλα τα συμμετέχοντα σχολεία που παράγουν εκπομπές στο European School Radio, την σχετική άδεια χρήσης μουσικής από τον αρμόδιο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης- την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ). Η ΕΥΕΔ είναι αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, χορηγήθηκε η μη αποκλειστική άδεια χρήσης του εκπροσωπούμενου από την ΕΥΕΔ μουσικού ρεπερτορίου όσον αφορά αποκλειστικά στην παρουσίαση στο κοινό ενός μουσικού προγράμματος σε συνεχή ροή (webradio ) και podcasting εκπομπών του εν λόγω webradio.

Η εν λόγω άδεια έχει διάρκεια μέχρι την 31. 12.2019  και χορηγείται άνευ υποχρέωσης καταβολής των αναλογούντων πνευματικών δικαιωμάτων, υπό τον όρο ότι  η λειτουργία και εκμετάλλευση του παραπάνω website σας προορίζεται – όπως βεβαιώθηκε – για εκπαιδευτικούς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

GDPR

Στις 25/05/2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) μπήκε σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό θα θέσει νέα φιλόδοξα πρότυπα για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων προς όφελος των πολιτών και της ευρύτερης οικονομίας. 

Ως Επιστημονική Εταιρεία «Διαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας με τον διακριτικό τίτλο: “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”», εφαρμόζουμε πρότυπα προστασίας δεδομένων παρόμοια με αυτά του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων.

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που εγγράφονται ως χρήστες πως με εγγραφή σας δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να παραμείνετε στη βάση δεδομένων του European School Radio και να λαμβάνετε δελτία τύπου, προσκλήσεις και ενημερωτικό υλικό. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε δελτία τύπου, προσκλήσεις και ενημερωτικό υλικό μπορείτε να κάνετε «Απεγγραφή» στο αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα που λαμβάνετε.

 

 

  • Ποιοι είμαστε

 

Η παρούσα ιστοσελίδα (http://europeanschoolradio.eu/) αποτελεί μια υπηρεσία διαδικτυακού ραδιοφώνου με τον τίτλο «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο», που παρέχει ένα κοινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα για σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εγγραφή ως χρήστες έχουν δυνατότητα να κάνουν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων και μπορούν να αποστέλλουν ηχογραφημένες εκπομπές, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τις σχολικές ραδιοφωνικές ομάδες. Τις εκπομπές παράγουν οι μαθητές, με τον ρόλο του ρεπόρτερ/δημοσιογράφου, του εκφωνητή, του τεχνικού/ηχολήπτη. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τον ρόλο του εμψυχωτή στη μαθητική ραδιοφωνική παραγωγή. Δεν μπορούν να μεταδοθούν εκπομπές/παραγωγές, τις οποίες δημιουργούν εκπαιδευτικοί και γενικά ενήλικοι, που δεν είναι μαθητές σε κάποιο σχολείο.

Πριν την εγγραφή και αποστολή των εκπομπών για να μεταδοθούν στο πρόγραμμα του European School Radio, απαιτείται η διανομή Υπεύθυνων Δηλώσεων στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της σχολικής ραδιοφωνικής ομάδας σύμφωνα με την οποία δίνουν τη συγκατάθεση για την ηχογράφηση και αναπαραγωγή της φωνής των τέκνων τους. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις διατηρούνται στο Αρχείο του κάθε Σχολείου και οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων για το “European School Radio,Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» η Βεβαίωση του/ης Διευθυντή/ντριας της Σχολικής Μονάδας, σύμφωνα με την οποία δηλώνεται πώς έχουν παραληφθεί οι Υπεύθυνες Δηλώσεις από τους γονείς/κηδεμόνες και έχει γνώση για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο European School Radio.

 

Επίσης, η Επιστημονική Εταιρεία δέχεται ραδιοφωνικό υλικό (εκπομπές, μηνύματα, τραγούδια) και από δομές εκπαίδευσης που δεν υπάγονται στο Υπουργείου Παιδείας (πχ. Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών) ή Οργανισμούς που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές. Το ραδιοφωνικό υλικό αποστέλλεται από τους εγγεγραμμένους στην ιστοσελίδα εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές του Κέντρου Εκπαίδευσης ή Οργανισμού, που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία της μαθητικής ραδιοφωνικής ομάδας και το ραδιοφωνικό περιεχόμενο μεταδίδεται με τη ευθύνη τους.

Το “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο” δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές κάθε σχολείου να συμμετέχουν απευθείας στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του σταθμού με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να αποστέλλεται Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση του Γονέα/Κηδεμόνα του μαθητή/της μαθήτριας στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιστημονικής Εταιρείας (eu.schoolradio@gmail.com) από την ηλεκτρονικη διεύθυνση γονέα/κηδεμόνα.

β. Να έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά μέλος της Ομάδας Ραδιοφωνικού Προγράμματος με τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή/ της μαθήτριας.

Σε αυτή την περίπτωση, την ευθύνη για το ραδιοφωνικό περιεχόμενο έχει ο γονέας/κηδεμόνας.

Τα στοιχεία των μαθητών δεν πρέπει να αναφέρονται γραπτώς στην περιγραφή των εκπομπών, που αποστέλλονται στο European School Radio, και να παρουσιάζονται στις εκπομπές. Προτείνεται οι μαθητές/τριες να συστήνονται με τα μικρά τους ονόματα, χωρίς να αναφέρονται στα επώνυμά τους.

Font Resize
Contrast