Νομικά θέματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ,ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Διακριτικό Τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIΟ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Κ.Βάρναλη 7, Τ.Κ.: 56532 (εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Εταιρεία»).

 

Email Επικοινωνίας για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα πολιτική: eu.schoolradio@gmail.com

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αφορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας μέσω της ιστοσελίδας της www.europeanschoolradio.eu, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, του email eu.schoolradio@gmail.com, καθώς και των σελίδων που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά αναφέρονται το facebook, το instagram και το twitter) καθώς και για την εφαρμογή android.

 

Σημαντική Σημείωση: Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν τους παραγωγούς των ραδιοφωνικών εκπομπών διέπονται από τις αντίστοιχες δηλώσεις/ενημερώσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και όχι από την παρούσα πολιτική.

 

 1.  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τρίτων προσώπων
  • 1.1. Η διαβίβαση ή η προσθήκη προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στον ιστότοπο www.europeanschoolradio.eu, στην συναφή εφαρ από τους χρήστες πραγματοποιείται μόνο με τη συγκατάθεση των τρίτων προσώπων (εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι ηλικίας άνω των 15 ετών και μπορεί νόμιμα να παράσχει τη συναίνεσή του) ή με τη συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα του ατόμου.
 2.  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τρίτων προσώπων
  • 2.1. Η διαβίβαση ή η προσθήκη προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στον ιστότοπο www.europeanschoolradio.eu, στην συναφή εφαρ από τους χρήστες πραγματοποιείται μόνο με τη συγκατάθεση των τρίτων προσώπων (εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι ηλικίας άνω των 15 ετών και μπορεί νόμιμα να παράσχει τη συναίνεσή του) ή με τη συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα του ατόμου.
 3.  Τρόπος άσκησης Δικαιωμάτων
  • 3.1. Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email προς την Εταιρεία.
 4.  Καταγγελία
  • 4.1. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 5. Δεδομένα που συλλέγονται
  • 5.1. Από το ΠΣΔ
   • 5.1.1. Όνομα
   • 5.1.2. Επώνυμο
   • 5.1.3. Σχολείο Υπηρεσίας
   • 5.1.4. Ιδιότητα
   • 5.1.5. Email (εάν αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα)
   • 5.1.6. Username (εάν αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα)
  • 5.2. Email για εγγραφή σε newsletter (εάν αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα)
  • 5.3. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οικειοθελώς καταχωρούνται στην ιστοσελίδα μας στο forum υποστήριξης και μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης των οποίων οι κατηγορίες δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν προηγουμένως.
 6. Επεξεργασία Δεδομένων Ανηλίκων
  • 6.1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεση του.
  • 6.2. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών η επεξεργασία της ανωτέρω παραγράφου είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 7. Σκοποί Επεξεργασίας
  • 7.1. Η διαπίστευση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών που εκπροσωπούν ομάδες ραδιοφώνου από σχολεία και η απρόσκοπτη λειτουργία του μαθητικού διαδικτυακού ραδιοφώνου.
  • 7.2. Η παροχή ενημερώσεων μέσω newsletter για τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
 8. Νομική Βάση
  • 8.1. Η συγκατάθεση των υποκειμένων για τα πρόσωπα που δεν είναι εκπαιδευτικοί.
  • 8.2. Για τους εκπαιδευτικούς που διαπιστεύονται μέσω του συστήματος ΠΣΔ η νομική βάση είναι η προστασία εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας δεδομένου ότι οφείλει να μπορεί να προστατέψει έναντι τρίτων τα δικαιώματα της γνωρίζοντας τον επιστημονικό υπεύθυνο του κάθε σχολείου που θα είναι αρμόδιος για την ομάδα ραδιοφώνου.
 9. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης των Δεδομένων
  • 9.1. Έως 30 χρόνια από την αποστολή των δεδομένων προς την Eταιρεία.
 10. Αποδέκτες
  • 10.1. Μέλη της εταιρείας και εξωτερικοί συνεργάτες (νομικός σύμβουλος, εκπαιδευτικοί, λογιστής και προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της Εταιρείας).
  • 10.2. Δεν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σε άλλα πρόσωπα για εμπορικό σκοπό.
 11. Διαβίβαση σε τρίτη χώρα
  • 11.1. Δεν γίνεται διαβίβαση σε τρίτη χώρα.
 12. Cookies
  • 12.1. Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.
  • 12.2. Τι είναι τα cookies;
   • 12.2.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.
  • 12.3. Ο σκοπός της χρήσης των cookies:
  • 12.4. Η παροχή καλύτερης εμπειρίας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η διεξαγωγή βελτιώσεων
   • 12.4.1. Η εξατομίκευση της εμπειρίας σας
   • 12.4.2. Ο εντοπισμός των επισκεπτών ανά χώρα και πόλη
   • 12.4.3. Χρόνο παραμονής στην ιστοσελίδα μας, χώρα-πόλη
   • 12.4.4. Λειτουργικό Σύστημα/Είδος συσκευής
  • 12.5. Ποια υπηρεσία cookies χρησιμοποιούμε:
   • 12.5.1. Google Analytics (GA)
   • 12.5.2. WordPress Login
   • 12.5.3. WPML
  • 12.6. Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη περιήγηση.
  • 12.7. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.
  • 12.8. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων.
  • 12.9. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
  • 12.10. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας πατώντας εδώ.
  • 12.11. Πώς να ελέγχετε τα cookies
   • 12.11.1. Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράψετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.
   • 12.11.2. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.
   • 12.11.3. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους περιηγητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

 

 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
  • 1.1. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΚΕ με διακριτικό τίτλο EUROPEAN SCHOOL RADIO (εφεξής «Διαχειριστής»).
 2. Παρόντες Όροι
  • 2.1. Αφορούν τον ιστότοπο στην διεύθυνση http://europeanschoolradio.eu/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα») και όπου αναφέρεται ότι εφαρμόζονται αναλογικά.
  • 2.2. Οι όροι χρήσης αφορούν μόνο την ιστοσελίδα και όχι ειδικότερες συμφωνίες που έχουν συναφθεί ηλεκτρονικά ή γραπτώς.
 3. Τροποποίηση
  • 3.1. Οι όροι δύνανται να τροποποιηθούν δίχως προηγούμενη προειδοποίηση.
  • 3.2. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
 4. Σκοπός της Ιστοσελίδας:
  • 4.1. Η παροχή ασύγχρονων εκπομπών διαδικτυακού ραδιοφώνου οι οποίες παράγονται από σχολεία της Ελλάδας και της Ε.Ε για την εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών στο ραδιόφωνο.
 5. Προσωπικά Δεδομένα
  • 5.1. Δείτε την Πολιτική μας.
 6. Διανοητική Ιδιοκτησία του Διαχειριστή
  • 6.1. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, ηχητικών, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Διαχειριστή.
  • 6.2. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια του Διαχειριστή.
  • 6.3. Η εμφάνιση του υλικού στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.
 7. Διανοητική Ιδιοκτησία Τρίτων
  • 7.1. Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια τρίτων που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως την άδεια των ιδιοκτητών τους.
  • 7.2. Δικαιώματα σε μουσική, ήχοι και φωνή που αναπαράγονται διά της παρούσας ιστοσελίδας ανήκουν στους δημιουργούς τους.
   • 7.2.1. Ο Διαχειριστής διαθέτει άδεια από την ΕΥΕΔΔ και από τους λοιπούς δημιουργούς μόνο για αναπαραγωγή από την παρούσα ιστοσελίδα.
 1. Ποιότητα-Διαλειτουργικότητα
  • 8.1. Η υπηρεσία διαδικτυακού ραδιοφώνου παρέχεται «ως είναι» δίχως καμία ανάληψη υποχρέωσης για συγκεκριμένη ποιότητα ή συνέχεια παροχής.
  • 8.2. Ο Διαχειριστής δεν παρέχει διαλειτουργικότητα εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί.
 2. Εκπομπές-Παραγωγές
  • 9.1. Ο Διαχειριστής δεν κάνει προληπτικό έλεγχο σε εκπομπές που αναρτώνται.
  • 9.2. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε δικαιώματα σας σε σχέση με τις εκπομπές που εκπέμπονται από την Ιστοσελίδα παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή.
  • 9.3. O Διαχειριστής δεν υιοθετεί απόψεις που εκφράζονται από τις εκπομπές.
 3. Forum-Facebook-Τwitter
  • 10.1. O Διαχειριστής δεν υιοθετεί απόψεις που εκφράζονται σε σχόλια ή posts ή και στα κείμενα που φιλοξενούνται στο Forum.
  • 10.2. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε δικαιώματα σας σε σχέση με τις αναρτήσεις σε λογαριασμούς που διαθέτει ο Διαχειριστής παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μέσω email ή με απευθείας μήνυμα στους λογαριασμούς.
 4. Δωσιδικία
  • 11.1. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά που ανακύπτει από τους παρόντες όρους θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
 5. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  • 12.1. Εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το Ελληνικό.

Είμαι άνω των 15 ετών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ  ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ EUROPEAN SCHOOL RADIO


Προοίμιο:
 • Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με επωνυμία «ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και με διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ» (εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως το «Ραδιόφωνο»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός  Κ. Βάρναλη 7, 565 32 διαθέτει μία πλατφόρμα διαδικτυακού ραδιοφώνου στην ιστοσελίδα europeanschoolradio.eu και συναφώς διοργανώνει και άλλες δραστηριότητες το πανελλήνιο μαθητικό φεστιβάλ,εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio- Παραγωγή Δημοσιογραφικής Εκπομπής» κ.α.
 • Η παρούσα δήλωση αποτελεί την δήλωση συμμετοχής στις παραπάνω δραστηριότητες του φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο αποτελεί ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης νομίμως αδειοδοτημένου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
  Συμπληρώνοντας την παρούσα δήλωση αποδέχεστε ατομικά ή/και και για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπείτε (εφεξής χάριν συντομίας θα καλείται ως ο «Φορέας») τα παρακάτω:

1. Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

1.1. Τα ανήλικα πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν στις παραπάνω δραστηριότητες έχουν παράσχει ατομικά ή διά των γονέων αυτών αυτών το περιουσιακό πνευματικό δικαίωμα χρήσης της φωνής τους δίχως αντάλλαγμα για τριάντα (30) έτη από το Ραδιόφωνο ή με τη ενηλικίωση τους ότι θα μπορούν να καταγγείλουν μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών.

1.2. Ότι έχετε λάβει εγγράφως συγκατάθεση των γονέων για τα παραπάνω και θα τηρείτε αρχείο των συγκαταθέσεων αυτών για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την ενηλικίωση των τέκνων τους.

2. Ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων

2.1. Ότι έχουν λάβει γνώση οι γονείς ή εφόσον είναι άνω των 15 ετών οι ίδιοι οι ανήλικοι του παρακάτω πίνακα ενημέρωσης για τα δεδομένα προσωπικού τους χαρακτήρα.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΑΜΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO»

1. Σκοποί Επεξεργασίας
Η συμμετοχή του ανήλικου τέκνου στις δραστηριότητες του Υπευθύνου Επεξεργασίας και η διατήρηση αρχείου της συγκατάθεσης του γονέα.

2. Νομική Βάση
Η σύμβαση για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ,το έννομο συμφέρον της υπεύθυνης επεξεργασίας αναφορικά με την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων και η συμμόρφωση της Υπεύθυνης Επεξεργασίας αναφορικά με την τήρηση αρχείου για την απόδειξη κατάρτισης της παρούσας.

3. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
Τριάντα έτη ή στην περίπτωση εναντίωσης του ενηλικιωθέντος ανηλίκου μεταγενέστερα έως εκείνη την ημερομηνία.

4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
Δεδομένα που συνίστανται στην απεικόνιση της φωνής του ανηλίκου και όσα συμπεριλαμβάνονται όσα ατομικά στοιχεία απαιτούνται για την ταυτοποίηση του.

5.Αποδέκτες
Μη δυνάμενοι να προσδιοριστούν τρίτοι μέσω social media (facebook,twitter,instagram κ.α) και της ιστοσελίδας http://europeanschoolradio.eu/ νομικός σύμβουλος και λογιστής κατά περίπτωση.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν 
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. 

7. Τρόπος άσκησης Δικαιωμάτων
Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email στην διεύθυνση: eu.schoolradio@gmail.com

8. Προσφυγή
Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

2.2. Περαιτέρω, ρητά συμφωνείτε πως προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η μεταβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Ραδιοφώνου και του Φορέα ότι θα τηρείτε την ληφθείσα ενημέρωση για το ίδιο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο σημείο 1.2.

2.3. Ο Φορέας στην περίπτωση που απαιτηθεί να μεταβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των παραπάνω κατηγοριών προσώπων δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει όλα τα μέτρα του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ και συμμορφώνεται με τις συναφείς εθνικές διατάξεις.

2.4. Σε κάθε περίπτωση, εάν απαιτηθεί σχετική διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πλην της φωνής των συμμετεχόντων ανηλίκων) θα καταρτιστεί η δοκιμότερη κατά νόμο σύμβαση μεταξύ Φορέα και Ραδιοφώνου.

3. Συνεργασία του Φορέα και Ραδιοφώνου

3.1. Ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργαστεί με το Ραδιόφωνο στην περίπτωση που κάποιο φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα του που πηγάζουν είτε από την νομοθεσία σχετική με τα προσωπικά δεδομένα ή για άλλα ζητήματα.

3.2. Συγκεκριμένα, ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών επικυρωμένο αντίγραφο (από δικηγόρο ή δημόσια αρχή) της δήλωσης που αναφέρεται στα σημεία 1.2 και 2.1 στον Φορέα προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αίτημα ή να ασκήσει τα έννομα δικαιώματα του. 

4. Επικοινωνία

4.1. Για επικοινωνία αναφορικά με ζητήματα που θίγονται από το παρόν θα γίνονται στις παρακάτω διευθύνσεις email:

4.1.1. Για τον Φορέα: στη διεύθυνση email που συμπληρώνεται παρακάτω

4.1.2. Για το Ραδιόφωνο: eu.schoolradio@gmail.com

4.2. Ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει το Ραδιόφωνο στην περίπτωση που αλλάξει η διεύθυνση email του.

5. Τροποποίηση-Προηγούμενες Συμφωνίες

5.1. Τροποποιήσεις των συμφωνηθέντων με την παρούσα δήλωση δύνανται να γίνονται μόνο εγγράφως είτε μέσω ανταλλαγής email στις παραπάνω διευθύνσεις.

5.2. Σε περίπτωση προϋπάρχουσας συμφωνίας που θίγει ζητήματα της παρούσας δήλωσης νοείται ότι αντικαθίσταται.

6. Διάρκεια-Τερματισμός Συνεργασίας

6.1. Τα συμφωνηθέντα στο παρόν ισχύουν για αόριστο χρονικό διάστημα.

6.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο τερματιστεί η συνεργασία μεταξύ Φορέα και Ραδιοφώνου τότε ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος.

7. Δήλωση

7.1. Δηλώνω ότι εκπροσωπώ νομίμως:

7.1.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή του φυσικού προσώπου που ασκεί ατομική επιχείρηση

7.1.2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

7.1.3. ΑΦΜ

7.1.4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ

7.1.5. EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

7.2. Συμπληρώνοντας την παρούσα και αποδεχόμενος/η τους όρους αυτούς ρητά δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να δεσμεύσετε δικαιοπρακτικά το νομικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπείτε ή εάν ασκείτε ατομική επιχείρηση ότι αναλαμβάνετε της υποχρεώσεις ατομικά και ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τους όρους της παρούσας δήλωσης συμμετοχής.

7.3. Το Ραδιόφωνο έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο δήλωσης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Φορέας δίχως τούτο να είναι δεσμευτικό.

      8. Στοιχεία Ατόμου που συμπληρώνει την Δήλωση:

8.1. ΟΝΟΜΑ 

8.2. ΕΠΩΝΥΜΟ

8.3. ΙΔΙΟΤΗΤΑ

8.4. ΑΦΜ

9.

δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
10.
 
O/η
 με αρ. Δελτίου ταυτότητας


δηλώνω ότι επιθυμώ το τέκνο μου
 με ημ. Γέννησης


να λάβει μέρος στις δραστηριότητες της ΑΜΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO» και συγκεκριμένα:
Περαιτέρω, δηλώνω:
 • ότι έχω ατομικά το δικαίωμα να παράσχω την συγκατάθεση μου για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου μου.
 • ότι μεταβιβάζω δίχως αντάλλαγμα τα συναφή περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για δέκα έτη ή με την ενηλικίωση του τέκνου μου που θα μπορεί να καταγγείλει την παρούσα που απαιτούνται για την συμμετοχή στις παραπάνω δραστηριότητες που συνίσταται συγκεκριμένα στην φωνή του τέκνου μου.
 • ότι η συμμετοχή του τέκνου μου είναι εθελοντική και θα οδηγήσει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της παραγωγής ηχογραφημένου ή/και ζωντανού οπτικοακουστικού υλικού σε συνεργασία με άλλους συμμαθητές του ή/και άλλους παραγωγούς του European School Radio το οποίο πρόκειται να αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της ως άνω ΑΜΚΕ http://europeanschoolradio.eu/.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΥπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΑΜΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO»

1. Σκοποί Επεξεργασίας

Η συμμετοχή του ανήλικου τέκνου στις δραστηριότητες του Υπευθύνου Επεξεργασίας και η διατήρηση αρχείου της συγκατάθεσης του γονέα.


2. Νομική Βάση

Η σύμβαση για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την φωνή,το έννομο συμφέρον της υπεύθυνης επεξεργασίας αναφορικά με την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων (για την απεικόνιση σε βίντεο και φωτογραφία) και η συμμόρφωση της Υπεύθυνης Επεξεργασίας αναφορικά με την τήρηση αρχείου για την απόδειξη κατάρτισης της παρούσας.

3. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Αόριστο χρονικό διάστημα ή στην περίπτωση εναντίωσης του ενηλικιωθεντος ανηλίκου μεταγενέστερα έως εκείνη την ημερομηνία.

4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Δεδομένα που συνίστανται στην απεικόνιση του ανηλίκου (φωτογραφία-βίντεο), φωνής του ανηλίκου και όσα συμπεριλαμβάνονται παραπάνω ως ατομικά Στοιχεία.

5.Αποδέκτες

Μη δυνάμενοι να προσδιοριστούν τρίτοι μέσω social media (facebook,twitter,instagram κ.α) και της ιστοσελίδας http://europeanschoolradio.eu/ νομικός σύμβουλος και λογιστής κατά περίπτωση.

6.Δικαιώματα των υποκειμένων
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
7. Τρόπος άσκησης Δικαιωμάτων

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email στην διεύθυνση: eu.schoolradio@gmail.com

8. Προσφυγή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

9.Δήλωση

Δηλώνω ότι έχω κατανοήσει και αποδέχομαι τα παραπάνω.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Email:


Τηλέφωνο (προαιρετικά):

Λεπτομέρειες

  Με την υποβολή της φόρμας:
 • Δηλώνω ότι έχω συμπληρώσει τα 18 έτη και έχω λάβει γνώση της δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Κατανοώ και αποδέχομαι ότι η συμπλήρωση και αποδοχή του συνόλου της παρούσας συνιστά κατάρτιση ηλεκτρονικής σύμβασης του αρ. 8 παρ.1 του ΠΔ 131/2003.

Η Επιστημονική Εταιρεία “Διαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας με τον διακριτικό τίτλο European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”, ύστερα από αίτημα για την νόμιμη λειτουργία του σταθμού σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης μουσικής κατά τη μετάδοση και διάθεση παραγόμενου ραδιοφωνικού περιεχομένου,  έχει εξασφαλίσει για τους χρήστες του, όλα τα συμμετέχοντα σχολεία που παράγουν εκπομπές στο European School Radio, την σχετική άδεια χρήσης μουσικής από τον αρμόδιο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης- την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ). Η ΕΥΕΔ είναι αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, χορηγήθηκε η μη αποκλειστική άδεια χρήσης του εκπροσωπούμενου από την ΕΥΕΔ μουσικού ρεπερτορίου όσον αφορά αποκλειστικά στην παρουσίαση στο κοινό ενός μουσικού προγράμματος σε συνεχή ροή (webradio ) και podcasting εκπομπών του εν λόγω webradio.

Η εν λόγω άδεια έχει διάρκεια μέχρι την 31. 12.2019  και χορηγείται άνευ υποχρέωσης καταβολής των αναλογούντων πνευματικών δικαιωμάτων, υπό τον όρο ότι  η λειτουργία και εκμετάλλευση του παραπάνω website σας προορίζεται – όπως βεβαιώθηκε – για εκπαιδευτικούς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

Font Resize
Contrast