ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ,ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Διακριτικό Τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIΟ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Κ.Βάρναλη 7, Τ.Κ.: 56532 (εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Εταιρεία»).

 

Email Επικοινωνίας για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα πολιτική: eu.schoolradio@gmail.com

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αφορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας μέσω της ιστοσελίδας της www.europeanschoolradio.eu, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, του email eu.schoolradio@gmail.com, καθώς και των σελίδων που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά αναφέρονται το facebook, το instagram και το twitter) καθώς και για την εφαρμογή android.

 

Σημαντική Σημείωση: Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν τους παραγωγούς των ραδιοφωνικών εκπομπών διέπονται από τις αντίστοιχες δηλώσεις/ενημερώσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και όχι από την παρούσα πολιτική.

 

 1.  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τρίτων προσώπων
  • 1.1. Η διαβίβαση ή η προσθήκη προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στον ιστότοπο www.europeanschoolradio.eu, στην συναφή εφαρ από τους χρήστες πραγματοποιείται μόνο με τη συγκατάθεση των τρίτων προσώπων (εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι ηλικίας άνω των 15 ετών και μπορεί νόμιμα να παράσχει τη συναίνεσή του) ή με τη συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα του ατόμου.
 2.  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τρίτων προσώπων
  • 2.1. Η διαβίβαση ή η προσθήκη προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στον ιστότοπο www.europeanschoolradio.eu, στην συναφή εφαρ από τους χρήστες πραγματοποιείται μόνο με τη συγκατάθεση των τρίτων προσώπων (εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι ηλικίας άνω των 15 ετών και μπορεί νόμιμα να παράσχει τη συναίνεσή του) ή με τη συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα του ατόμου.
 3.  Τρόπος άσκησης Δικαιωμάτων
  • 3.1. Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email προς την Εταιρεία.
 4.  Καταγγελία
  • 4.1. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 5. Δεδομένα που συλλέγονται
  • 5.1. Από το ΠΣΔ
   • 5.1.1. Όνομα
   • 5.1.2. Επώνυμο
   • 5.1.3. Σχολείο Υπηρεσίας
   • 5.1.4. Ιδιότητα
   • 5.1.5. Email (εάν αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα)
   • 5.1.6. Username (εάν αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα)
  • 5.2. Email για εγγραφή σε newsletter (εάν αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα)
  • 5.3. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οικειοθελώς καταχωρούνται στην ιστοσελίδα μας στο forum υποστήριξης και μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης των οποίων οι κατηγορίες δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν προηγουμένως.
 6. Επεξεργασία Δεδομένων Ανηλίκων
  • 6.1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεση του.
  • 6.2. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών η επεξεργασία της ανωτέρω παραγράφου είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 7. Σκοποί Επεξεργασίας
  • 7.1. Η διαπίστευση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών που εκπροσωπούν ομάδες ραδιοφώνου από σχολεία και η απρόσκοπτη λειτουργία του μαθητικού διαδικτυακού ραδιοφώνου.
  • 7.2. Η παροχή ενημερώσεων μέσω newsletter για τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
 8. Νομική Βάση
  • 8.1. Η συγκατάθεση των υποκειμένων για τα πρόσωπα που δεν είναι εκπαιδευτικοί.
  • 8.2. Για τους εκπαιδευτικούς που διαπιστεύονται μέσω του συστήματος ΠΣΔ η νομική βάση είναι η προστασία εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας δεδομένου ότι οφείλει να μπορεί να προστατέψει έναντι τρίτων τα δικαιώματα της γνωρίζοντας τον επιστημονικό υπεύθυνο του κάθε σχολείου που θα είναι αρμόδιος για την ομάδα ραδιοφώνου.
 9. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης των Δεδομένων
  • 9.1. Έως 30 χρόνια από την αποστολή των δεδομένων προς την Eταιρεία.
 10. Αποδέκτες
  • 10.1. Μέλη της εταιρείας και εξωτερικοί συνεργάτες (νομικός σύμβουλος, εκπαιδευτικοί, λογιστής και προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της Εταιρείας).
  • 10.2. Δεν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σε άλλα πρόσωπα για εμπορικό σκοπό.
 11. Διαβίβαση σε τρίτη χώρα
  • 11.1. Δεν γίνεται διαβίβαση σε τρίτη χώρα.
 12. Cookies
  • 12.1. Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.
  • 12.2. Τι είναι τα cookies;
   • 12.2.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.
  • 12.3. Ο σκοπός της χρήσης των cookies:
  • 12.4. Η παροχή καλύτερης εμπειρίας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η διεξαγωγή βελτιώσεων
   • 12.4.1. Η εξατομίκευση της εμπειρίας σας
   • 12.4.2. Ο εντοπισμός των επισκεπτών ανά χώρα και πόλη
   • 12.4.3. Χρόνο παραμονής στην ιστοσελίδα μας, χώρα-πόλη
   • 12.4.4. Λειτουργικό Σύστημα/Είδος συσκευής
  • 12.5. Ποια υπηρεσία cookies χρησιμοποιούμε:
   • 12.5.1. Google Analytics (GA)
   • 12.5.2. WordPress Login
   • 12.5.3. WPML
  • 12.6. Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη περιήγηση.
  • 12.7. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.
  • 12.8. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων.
  • 12.9. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
  • 12.10. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας πατώντας εδώ.
  • 12.11. Πώς να ελέγχετε τα cookies
   • 12.11.1. Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράψετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.
   • 12.11.2. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.
   • 12.11.3. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους περιηγητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.
Font Resize
Contrast