Τώρα παίζει Vello Leaf, Stellar Wind
και είναι συντονισμένοι 2 ακροατές !