Τώρα παίζει Sixto Rodriguez, Rodriguez
και είναι συντονισμένοι 1 ακροατές !