Μια συμβουλή !

Χρειάζονται μόνο 2+1* κινήσεις για να γίνετε ραδιοφωνικοί παραγωγοί:
1. Εγγραφή
2. Προγραμματισμός εκπομπής (*Δεν χρειάζεται για τις εκπομπές μικρής διάρκειας 3' και 15')
3. Μεταφόρτωση εκπομπής