Podcast: Don’t speak to me (Mi mou milas)


lyrics: Eirini Papadopoulou
song composition: Dimitris Ballatos
song interpretation: Eirini Papadopoulou, Chris Polymos, Dimitris Ballatos.