Podcast: Tonight we improvise … on the radio

01 January 1970 00:00-00:00

H Radio Team “K-art radio” of the Artistic HighSchool with L.C of Peristeri prepared the show “Tonight we improvise … on the radio” and you have they present it to you on Saturday 8/6/19, at 14:00 at the European School Radio here: http: / /europeanschoolradio.eu/player.php. Tune in to your computer or download the TuneIn application to listen to the Student Radio everywhere.
The radio show, like any show, is “the creation of those who make it”. So, the “K-art radio” team has decided to start the show by talking about who they are and what their school is. From Pirandello to their own improvised radio show … in their own dreams, their own successes and failures. ”
The show is a creative activity of pupils of 8th grade in the framework of their participation in the educational program “Radio Pages – The National Library of Greece in the Radiowaves of the European School Radio”
Teachers in charge: Michalakis Fotis (musician), Anastasiadis Ioannis (physicist) and Fantzikou Chrysoula (literature teacher)
Contributors to the production were the following students of the 8th grade:
In the pronounciation of text: KATSIARI KONSTANTINA, Macau KONSTANTINOS, AXAOPOULOS PANAGIOTIS, Arianoutsou Anthi, Vasileiou MARIZA, GKERMPESIS JOHN, Karkoulia Ariadne, Larentzakis ANNA-KALLIOPI, BATISTAKIS ALEXANDER, PANTAZI MARILENA, Selim Dimitra.
In Music Editing & Technical Editing: SINITOS STEFANOS & Zisimatos NIKITAS.
Creation of a radio & logo poster logo: NIKIFORAKIS STYLIANOS.
The other members who helped are:
VASILOPOULOU Marie VLANTONOPOULOU ILIANA, GEORGITSOPOULOS ARIS, GIANNARIS PETER, DIMITROPOULOS THEODOROS, Zambeta Helen ZACHAROPOULOU Zoi, THEODOSOPOULOU CHRISTINA, Konti Catherine KOREXENIDI-ARVANITI FAIDRA, KOUKOUVINOU Melinda KOUMENTAKI STAVROULA, LYKOUDIS LEONIDAS, MARTZAKLI StylianI MAVROMMATI AGAPI, BABALI ROULA, BOURA MELINA, MORAITIS FOIVOS, PANAGIOTOPOULOU DAFNI, PAPACHARALAMPOUS LIDIA, PARALAIMOS EMMANOUIL, PARASKEVOPOULOU EFSTATHIA, PAVLAKI AMELI, PROVIDI NATALIA, RIZOPOULOU ROMINA, SALIVEROS ANTONIOS, SARAFI ANASTAS A, Gifu EVANGELIA, TSELIOU daisy Tsiakalos FREEDOM FINTZOS Spiridon FOTOPOULOS VASSILIOS, CHARAMI CHRISTINA.
The recording was made in the studio of the National Library of Greece, at the SNFCC, within the framework of the Educational Program Radio Pages – The National Library in Radio Waves of European School Radio.


Podcasts from same production

Tonight we improvise … on the radio

School: Eurοpean Schοοl Radiο
8 birželio 2019 11:00

H Radio Team “K-art radio” of the Artistic HighSchool with L.C of Peristeri prepared the show “Tonight we improvise … on the radio” and you have they present it to you on Saturday 8/6/19, at 14:00 at the European School Radio here: http: / /europeans …