ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Šalis: Greece
Grade: Secondary
Mokytojai Mokyklos administratoriai


Description:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Radio Laidos

e-upITHANOI

A half an hour production with habits, customs and culture during masquerade in our country. Also interviews and jokes with the particular theme.

Tags: Art & Culture,