ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ

Šalis: Greece
Grade: Secondary
Mokytojai Mokyklos administratoriai

Description:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ
POSTER ZANNEIO EXPERIMENTAL SCHOOL OF PIREUS
POSTER

Radio Laidos

14th March, the day of π, the mysterious number!

Presentation of school activities on 14 March 2018 about the number of π: interviews, experiments, reading, music from our school comunity. The school reporters ,made a radio show based on this material. Enjoy it!

14th March, the day of π, the mysterious number!

Presentation of school activities on 14 March 2018 about the number of π: interviews, experiments, reading, music from our school comunity. The school reporters ,made a radio show based on this material. Enjoy it!