ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Country: Greece
Grade: Secondary


Description:

Productions

In quarantine time

Participation of ENEEGYL of Veria in the song contest “Kanto nakoustei” 2021-2022. A song about alternative ways of travelling during covid-19 lockdowns and the quarantine. Our school wishes to participate in the contest with the group of special educa …