ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

-
Mokytojai Mokyklos administratoriai


Description:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
-Παραμύθια των μαθητών του Α4 του Γυμνασίου Πολυκάστρου
Στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στο μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας οι μαθητές του τμήματος Α4 κλήθηκαν να γράψουν δικά τους παραμύθια ακολουθώντας τις 31 λειτουργίες του Vladimir Propp. Τα παραμύθια είναι τέσσερα, όσες και οι ομάδες.

Radio Laidos

Παραμύθια του Α4 Γυμνάσιο Πολυκάστρου

-

Στα πλαίσια του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας οι μαθητές εμπνεόμενοι από τη Μορφολογία του παραμυθιού του Vladimir Propp έγραψαν τα δικά τους παραμύθια

Μουσικά Σύνολα Γυμνασίου Πολυκάστρου

-

Συνοπτική παρουσίαση της καλλιτεχνικής δράσης των Μουσικών Συνόλων του Γυμνασίου Πολυκάστρου μέσα από μουσικές και τραγούδια.