2ο Π.Π. Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Šalis: Greece
Grade: Secondary


Description:

Radio Laidos

Διαδικτυακές Διαδρομές: Πόσο Ασφαλείς Μπορεί να Είναι;

Our show is about how the Internet is affecting our lives in the financial, professional, spiritual and cultural sectors. But is it safe? We will mention ways of how people can surf the web safely.