ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΥΘΝΟΥ

Šalis: Greece
Grade: Secondary
Mokytojai Mokyklos administratoriai


Description:

Επιθυμούμε να οργανώσουμε για πρώτη φορά ραδιοφωνική ομάδα στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κύθνου

Radio Laidos