ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Šalis: Greece
Grade: Secondary
Mokytojai
Mokyklos administratoriai


Description:

Το ζητούμενο είναι η κοινωνικοποίηση και η απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τους μαθητές ενός ορεινού σχολείου της Άρτας.

Radio Laidos