ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Country: Greece
Grade: Secondary
Teachers
School admins


Description:

Το ζητούμενο είναι η κοινωνικοποίηση και η απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τους μαθητές ενός ορεινού σχολείου της Άρτας.

Productions