ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Šalis: Greece
Grade: Primary


Description:

Radio Laidos

What a party!

As just as only Karagiozis can speak… The student of the 6th grade class of the Experimental Primary School of the University of Athens Alkis Pavis speaks and plays bouzouki. Supervising teachers: Rania Tsamtsouri, Alkiviadis Konstantopoulos