10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Šalis: Greece
Grade: Primary
Mokytojai
Mokyklos administratoriai

Description:

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Radio Laidos

love of water

You will listen our song for the water’s travel from D class 1. Thank you.

Tags: Health,

love of enviroment

You will listen our song for our love of enviroment from students of c class 2! Thank you very much.

Tags: Health,

OLIVE’S JOURNEY [ (ST 1) 10 o primary school of Amarousion-ATHENS]

Students of ST 1 class of Primary School of Amarousion organised from greek tradition the spot of European Radio Contest. Observing Greek nature are studing above the olive tree ,their journey in the past begins.Children’s poems are about the past of o …