3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Country: Greece
Grade: Primary


Description:

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Productions

Crazy Radio Class (Experimental Primary School of the University of Thessaloniki)

The students of the Experimental School of the University of Thessaloniki send their message on the World Children’s Rights Day.