ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

No items found


Description:

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Primary school of Perakhora Korinthias

Productions

“All together into one hug”

-

Students of the 6th grade from the Primary School of Perachora in Korinth, Greece, guided by their teacher and headmistress of the School Mrs Aggeliki Voudouri along with the music teacher Mrs Ioanna Chrysanthopoulou, wrote the lyrics of the song which …