ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟ

Šalis: Greece
Grade: Secondary


Description:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟ

Radio Laidos

Galia the little squirrel

-

Our pupils are singing about a little squirrel called Galia (Sciurus Anomalus),that is found in the island of Lesbos. It’s species is unique in Europe , and it’s roots come from Asia. It is our duty to protect Galia so it may continue living in the pin …