1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

Šalis: Greece
Grade: Primary


Description:

Radio Laidos

A fairytale, full of truths

Participation of 1st Primary School of Feres-Velestinoin thespot contest “Kanto nakoustei 2019”.