ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΟΥ

Šalis: Greece
Grade: Primary
Mokytojai
Mokyklos administratoriai


Description:

Radio Laidos

Stop racism!

Ραδιοφωνικό μήνυμα για τον επιθετικό λόγο που χρησιμοποιούν οι μαθητές στο σχολείο με έμφαση στο ρατσιστικό σχόλιο που μπορεί να περιέχει. Με το μήνυμά μας θέλουμε να προτρέψουμε του μαθητές να σκέφτουν τα λόγια που χρησιμοποιούν στη καθημερινότητά του …