4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ

Šalis: Greece
Grade: Preschool
Mokytojai
Mokyklos administratoriai


Description:

Radio Laidos

Nicolas takes courage!

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου (νήπια – προνήπια) πρόσθεσαν στην παρέα τους το Νικόλα🧑, ένα παιδί που ήρθε από άλλη πόλη 🏘️, ψάχνει ένα φίλο, μα τον διώχνουν όλοι… και όχι μόνο τον Διώχνουν αλλά τον Χτυπάνε🤜, τον Σπρώχνουν, …