16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Šalis: Greece
Grade: Primary


Description:

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Radio Laidos

The 17 Haiku

-

Haiku is a very short form of Japanese poetry consist of 17 on (also known as morae though often loosely translated as “syllables”), in three phrases of 5, 7, and 5 on, respectively.

Boy with a Suitcase

A play by Mike Kenny aspiring to raise our awareness of the major refugee problem and the issue of forced and violent migration. The play will be broadcasted in parts by the 3rd Grade Class of the 16th Primary School of Korydallos

Tags: Art & Culture,