Σημερινές εκπομπές ~~~ 19:00 BOOK...ΑΛΛΑ είναι και γυρίζει από 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης ~~~ 21:00 Ραδιοεφημερίδα του Γυμνασίου Αρμενίου από Γυμνάσιο-ΛΤ Αρμενίου