Όροι Σύνδεσης στο European School Radio μέσω ΠΣΔ

Με τη σύνδεση μου στις πλατφόρμες του European School Radio μέσω των στοιχείων μου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αποδέχομαι τα εξής:
  1. Δηλώνω πως είμαι άνω των 15 ετών.
  2. Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.
  3. Δέχομαι την μεταβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Πολιτική Προστασίας Δεδομένων) μου από το ΠΣΔ στο European School Radio
  4. Με την σύνδεσή μου μέσω ΠΣΔ συγκατατίθομαι όπως το European School Radio χρησιμοποιήσει το email μου προκειμένου να επικοινωνεί μαζί μου για ενημερώσεις. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεση σας σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.