Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ραδιοφωνικές σελίδες! Η Εθνική Βιβλιοθήκη στα ραδιοκύματα του European School Radio» έχει διττό στόχο. Αφενός, προωθεί τον Εγγραμματισμό ή τη Μάθηση στα Μέσα και στην Πληροφορία παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες δημοσιογράφους, ώστε να προσεγγίσουν κριτικά την πληροφορία που προέρχεται από τις ποικίλες πηγές, ή συγγραφείς που θα τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν τα μυστικά της συγγραφής παιδικών και εφηβικών λογοτεχνικών κειμένων. Αφετέρου, επιθυμεί να συστήσει στους μαθητές την ανανεωμένη Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μέσω της πρόσβασης στο υλικό των συλλογών της και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει προς τους μαθητές με ιδιαίτερη έμφαση στο Δανειστικό της Τμήμα. Παράλληλα, προωθείται η καλλιέργεια της κουλτούρας του ραδιοφώνου ως μέσου ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Στο βιωματικό μέρος οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να δημιουργήσουν πρωτότυπα ραδιοφωνικά προϊόντα μέσω της διαδικασίας ραδιοφωνικής παραγωγής, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες αιχμής ενώ υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που παρέχεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τον τρόπο αναφέρονται στην ιστοσελίδα του φορέα). Τέλος, μέσω της συνολικής διαδικασίας του προγράμματος επιζητείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αιώνα (γνωστικών, κοινωνικών, ψυχο-συναισθηματικών), η διασύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινωνία και ιδιαίτερα με χώρους που ταυτίζονται με τη γνώση όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ενώ τους δίνονται ερεθίσματα επαγγελματικών επιλογών, όπως το επάγγελμα του δημοσιογράφου, του ηχολήπτη, του μηχανικού λογισμικού ή του συγγραφέα.

Συνεργαζόμενοι Φορείς
1. Επιστημονική Εταιρεία «Διαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής
Κοινότητας”, «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» (E.S.R.)
2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δανειστικό Τμήμα

Περισσότερες πληροφορίες: http://europeanschoolradio.eu/el/archives/83742

 

1

Συνδεθείτε στο www.europeanschoolradio.eu/entrance με τα στοιχεία σας από το ΠΣΔ στο αντίστοιχο link που υπάρχει εντός της σελίδας.

2

Πατήστε στην επιλογή «Προσθήκη Εκπομπής» στο μενού που βρίσκεται στο επάνω μέρος της σελίδας

3

Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, στον τύπο εκπομπής επιλέξτε «Έκτακτη Εκπομπή (1 ώρα)» και κατεβείτε λίγο πιο κάτω έτσι ώστε να εμφανιστεί το ημερολόγιο.

Βρείτε την ημέρα της επίσκεψης που σας δόθηκε και επιλέξετε με το ποντίκι την ημέρα και ώρα. (οι ώρες με το ανοικτό ροζ πλαίσιο)

4

Γράψτε το τίτλο και τη περιγραφή της εκπομπής μας στα αγγλικά (υποχρεωτικό) και στα ελληνικά (προαιρετικό αλλά προτείνεται).

Επιλέξτε το πλαίσιο «Ζωντανή Εκπομπή».

Στη γλώσσα διαλέξτε «Greek».

Τέλος, πιο κάτω επιλέξετε τις θεματικές ενότητες της εκπομπής μας και πατήστε «Επόμενο»

5

Στην επόμενη οθόνη ανεβάστε από τον υπολογιστή σας το σποτάκι της εκπομπής σας και κάποια αφίσα ή βίντεο εφόσον έχετε διαθέσιμα

6

Στη τελευταία οθόνη υπάρχει μία επισκόπηση με τις πληροφορίες που έχετε δώσει μέχρι στιγμής.

Πατώντας στο κουμπί «Τέλος» θα γίνει η κράτηση της εκπομπής σας.