Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ραδιοφωνικές σελίδες! Η Εθνική Βιβλιοθήκη στα ραδιοκύματα του European School Radio” έχει διττό στόχο. Αφενός, προωθεί τον Εγγραμματισμό ή τη Μάθηση στα Μέσα και στην Πληροφορία παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες δημοσιογράφους, ώστε να προσεγγίσουν κριτικά την πληροφορία που προέρχεται από τις ποικίλες πηγές, ή συγγραφείς που θα τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν τα μυστικά της συγγραφής παιδικών και εφηβικών λογοτεχνικών κειμένων. Αφετέρου, επιθυμεί να συστήσει στους μαθητές την ανανεωμένη Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μέσω της πρόσβασης στο υλικό των συλλογών της και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει προς τους μαθητές με ιδιαίτερη έμφαση στο Δανειστικό της Τμήμα. Παράλληλα, προωθείται η καλλιέργεια της κουλτούρας του ραδιοφώνου ως μέσου ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Στο βιωματικό μέρος οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να δημιουργήσουν πρωτότυπα ραδιοφωνικά προϊόντα μέσω της διαδικασίας ραδιοφωνικής παραγωγής, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες αιχμής ενώ υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που παρέχεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τον τρόπο αναφέρονται στην ιστοσελίδα του φορέα). Τέλος, μέσω της συνολικής διαδικασίας του προγράμματος επιζητείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αιώνα (γνωστικών, κοινωνικών, ψυχο-συναισθηματικών), η διασύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινωνία και ιδιαίτερα με χώρους που ταυτίζονται με τη γνώση όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ενώ τους δίνονται ερεθίσματα επαγγελματικών επιλογών, όπως το επάγγελμα του δημοσιογράφου, του ηχολήπτη, του μηχανικού λογισμικού ή του συγγραφέα.

Συνεργαζόμενοι Φορείς
1. Επιστημονική Εταιρεία “Διαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής
Κοινότητας”, «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» (E.S.R.)
2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δανειστικό Τμήμα

Περισσότερες πληροφορίες: http://europeanschoolradio.eu/el/archives/83742