Η Επιστημονική Εταιρεία οργανώνει τακτικά εκδηλώσεις επιμορφωτικού χαρακτήρα, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως για τους εκπαιδευτικούς. Κάθε δύο χρόνια πραγματοποιείται Ημερίδα επιστημονικού χαρακτήρα, πανελλήνιας εμβέλειας φιλοξενώντας ομιλίες από διακεκριμένα πρόσωπα στον τομέα της Εκπαίδευσης, των Νέων Τεχνολογιών και της Δημοσιογραφίας, καλώντας παράλληλα τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν ενεργά παρουσιάζοντας Καλές Πρακτικές για το ραδιόφωνο.

Επιπλέον, κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται σε αρκετές πόλεις βιωματικά σεμινάρια και επιμορφωτικές ημερίδες γι το European School Radio από τα μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Πανελλήνια Ημερίδα 2019- Θεσσαλονίκη
Πανελλήνια Ημερίδα 2017- Πάτρα
Πανελλήνια Ημερίδα 2015- Αθήνα

Νέα σχετικά με Επιμορφωτικές & Επιστημονικές Ημερίδες