Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται με απόφαση αποδοχής της αίτησης του/της υποψηφίου από το Δ.Σ., εφόσον το υποψήφιο μέλος διαθέτει τεχνογνωσία και τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση και ενστερνίζεται τους σκοπούς και επιμέρους στόχους της εταιρείας και εφόσον έχει καταβάλει την εισφορά του, α) εφάπαξ ποσό ως δικαίωμα εγγραφής, β) καταβολή ετήσιας συνδρομής η οποία ορίζεται από το Δ.Σ.

Η εγγραφή νέων μελών μπορεί να γίνει μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών της εταιρείας εκ των οποίων ένα τουλάχιστον να είναι μέλος του ΔΣ και με την γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου. Ο/Η υποψήφιος/α αποκτά την ιδιότητα του μη τακτικού-έκτακτου μέλους. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους από μη τακτικό μέλος αποκτάται μετά την υποβολή σχετικής αίτησής του και έγκριση αποδοχής της με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιστημονικής Εταιρείας European School Radio καλεί την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της Εταιρίας.

Το 2019 τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Γενική τιμή εγγραφής: 25 ευρώ και ανανέωση της συνδρομής 20 ευρώ μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Από 1 Φεβρουαρίου και μετά η ανανέωση της συνδρομής 25 ευρώ.
  • Μειωμένη τιμή εγγραφής για Φοιτητές: 20 ευρώ και ανανέωση της συνδρομής 10 ευρώ.

*Ανανέωση συνδρομής κάνετε το επόμενο ημερολογιακό έτος, από αυτό της πρώτης σας εγγραφής. Δηλαδή, κάποιος/α που επιθυμεί να συμμετέχει ως μέλος της Εταιρίας, καταθέτει μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή κι όχι στην ανανέωση.

Η καταβολή του ποσού της συνδρομής γίνεται με κατάθεση στον λογαριασμό της Εταιρείας (GR30 0171 4220 0064 2213 6754 592 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ). Παρακαλούμε να μας στείλετε με e-mail (eu.schoolradio@gmail.com) το αποδεικτικό της κατάθεσης, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η εγγραφή σας.

 

1

Συνδεθείτε στο www.europeanschoolradio.eu/entrance με τα στοιχεία σας από το ΠΣΔ στο αντίστοιχο link που υπάρχει εντός της σελίδας.

2

Πατήστε στην επιλογή «Προσθήκη Εκπομπής» στο μενού που βρίσκεται στο επάνω μέρος της σελίδας

3

Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, στον τύπο εκπομπής επιλέξτε «Έκτακτη Εκπομπή (1 ώρα)» και κατεβείτε λίγο πιο κάτω έτσι ώστε να εμφανιστεί το ημερολόγιο.

Βρείτε την ημέρα της επίσκεψης που σας δόθηκε και επιλέξετε με το ποντίκι την ημέρα και ώρα. (οι ώρες με το ανοικτό ροζ πλαίσιο)

4

Γράψτε το τίτλο και τη περιγραφή της εκπομπής μας στα αγγλικά (υποχρεωτικό) και στα ελληνικά (προαιρετικό αλλά προτείνεται).

Επιλέξτε το πλαίσιο «Ζωντανή Εκπομπή».

Στη γλώσσα διαλέξτε «Greek».

Τέλος, πιο κάτω επιλέξετε τις θεματικές ενότητες της εκπομπής μας και πατήστε «Επόμενο»

5

Στην επόμενη οθόνη ανεβάστε από τον υπολογιστή σας το σποτάκι της εκπομπής σας και κάποια αφίσα ή βίντεο εφόσον έχετε διαθέσιμα

6

Στη τελευταία οθόνη υπάρχει μία επισκόπηση με τις πληροφορίες που έχετε δώσει μέχρι στιγμής.

Πατώντας στο κουμπί «Τέλος» θα γίνει η κράτηση της εκπομπής σας.