Σκοπός της Εταιρείας είναι να προάγει τον Γραμματισμό στα Μέσα και στην Πληροφορία, στο πλαίσιο σχεδιασμού προγραμμάτων Οπτικοακουστικής Παιδείας, παρέχοντας τη δυνατότητα μέσα από τις πλούσιες δημιουργικές δραστηριότητες του Μαθητικού Ραδιοφώνου, να μυηθούν οι μαθητές στον ενεργό ρόλο ενός Ευρωπαίου Πολίτη, να προετοιμάσει τους μελλοντικούς δημοκρατικούς πολίτες, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται ζητήματα ανισότητας με σεβασμό κι αλληλεγγύη, καθώς να ενθαρρύνει την καλλιέργεια αλφαβητισμού των νέων στην νέα μιντιακή και τεχνολογική πραγματικότητα.