Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ραδιοφωνικές Σελίδες”, ένα πρόγραμμα προετοιμασίας και ηχογράφησης μαθητικών ραδιοφωνικών εκπομπών, το οποίο διοργανώνεται από την επιστημονική Εταιρία “European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο” (στο εξής ESR)  και πραγματοποιείται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (στο εξής ΕΒΕ).

Αφορά μαθητές Ε & Στ Δημοτικού, Α,Β,Γ Γυμνασίου και Α,Β,Γ Λυκείου που φοιτούν σε σχολεία των Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ Αττικής.

Τη φετινή σχολική χρονιά θα μπορέσουν να επισκεφτούν την ΕΒΕ και να ηχογραφήσουν στο στούντιό της την εκπομπή τους συνολικά 5 ραδιοφωνικές ομάδες (ανώτατος αριθμός μαθητών ανά επίσκεψη 25 άτομα) στις ημερομηνίες που υποδεικνύονται στη Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής. Από κάθε σχολείο μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 3 εκπαιδευτικοί. Είναι απαραίτητο, ο ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός, να έχει ευχέρεια με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, προκειμένου να καθοδηγήσει τους μαθητές στην ολοκλήρωση της επεξεργασίας της μαγνητοφωνημένης εκπομπής με τη χρήση του προγράμματος επεξεργασιας Audacity (με το οποίο θα εργαστούμε και στην επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών στις …/3/20). Επίσης, για την εγγραφή σας και την ανάρτηση των εκπομπών σας στην πλατφόρμα του European School Radio χρειάζεται να έχετε λογαριασμό (όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Θα κληρωθούν και 2 σχολεία ως αναπληρωματικά, για να αντικαταστήσουν κάποιο από τα σχολεία του κανονικού προγράμματος, σε περίπτωση κωλύματος. Οι εκπαιδευτικοί των αναπληρωματικών σχολείων μπορούν να συμμετάσχουν στην 1η φάση υλοποίησης, αλλά θα ειδοποιηθούν για τη συμμετοχή τους στις υπόλοιπες φάσεις. Φυσικά, μπορούν αξιοποιώντας την επιμορφωτική συνάντηση, να προετοιμάσουν εκπομπές που θα ηχογραφήσουν στο σχολείο και να τις ανεβάσουν στην πλατφόρμα του ESR εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα του μαθητικού ραδιοφώνου με τις δημιουργίες των μαθητών τους.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των σχολείων που θα επιλεγούν, καθώς και των αναπληρωματικών, θα κληθούν να συμπληρώσουν 2 φόρμες (1 πριν την υλοποίηση και 1 μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος) στις οποίες θα καταγράψουν, σε κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις, τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα καθώς και την τελική αξιολόγησή του, ώστε να βελτιωθεί σε επόμενη εφαρμογή του.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και υλοποίησης ραδιοφωνικών εκπομπών από την επιστημονική Εταιρία “European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”.

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν. Το κάθε σχολείο επιβαρύνεται το κόστος μεταφοράς των μαθητών στους χώρους της ΕΒΕ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (https://www.snfcc.org/visit-snfcc#access).

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος επιδιώκεται η δημιουργία πρωτότυπης μαγνητοφωνημένης μαθητικής ραδιοφωνικής παραγωγής διάρκειας τουλάχιστον μισής ώρας (λόγου και μουσικής). Η προετοιμασία της θα γίνει στο χώρο του σχολείου με την καθοδήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και η ηχογράφηση στο στούντιο της ΕΒΕ, την ημέρα επίσκεψης του σχολείου. Στη συνέχεια θα γίνει η ανάρτησή της στην πλατφόρμα του ESR http://europeanschoolradio.eu/ το αργότερο μια εβδομάδα μετά την ηχογράφησή της σε ημέρα και ώρα που θα έχει προγραμματιστεί (Λεπτομέρειες θα δοθούν κατά την επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών). Είναι αναγκαίο, τουλάχιστον ένας από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου να έχει λογαριασμό και κωδικούς εισόδου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, προκειμένου να εγγραφεί και να διαχειρίζεται τις εκπομπές των μαθητών του  στην πλατφόρμα του ESR.

            Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διττό στόχο. Αφενός, προωθεί τον Εγγραμματισμό και τη Μάθηση στα Μέσα και στην Πληροφορία και την ενεργό πολιτειότητα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν πρωτότυπες ραδιοφωνικές παραγωγές που άπτονται των ενδιαφερόντων τους. Αφετέρου, επιθυμεί να συστήσει στους μαθητές την ανανεωμένη Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με ιδιαίτερη έμφαση στο Δανειστικό της Τμήμα. Παράλληλα, προωθείται η καλλιέργεια της κουλτούρας του ραδιοφώνου ως μέσου ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Τέλος, μέσω της συνολικής διαδικασίας του προγράμματος επιζητείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αιώνα (γνωστικών, κοινωνικών, ψυχο-συναισθηματικών), η διασύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινωνία και ιδιαίτερα με χώρους που ταυτίζονται με τη γνώση όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ενώ τους δίνονται ερεθίσματα επαγγελματικών επιλογών, όπως το επάγγελμα του δημοσιογράφου, του ηχολήπτη, του μηχανικού λογισμικού ή του εκφωνητή.

Δείτε παρακάτω το χρονοδιάγραμμα επίσκεψης

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις φάσεις

 1. Φάση Προετοιμασίας της εκπομπής, πριν από την επίσκεψη στην ΕΒΕ: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης λαμβάνει χώρα μια επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καθώς και των εκπαιδευτικών των αναπληρωματικών σχολείων, με τους υπεύθυνους υλοποίησης του προγράμματος από το ESR. Η επιμορφωτική αυτή συνάντηση για τη φετινή σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί στις …/3/2020 από τις 13:30 έως και τις 17:00 στους χώρους της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής συνάντησης, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της ΕΒΕ όπου θα υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να ενημερωθούν για τη λειτουργία του Δανειστικού Τμήματος και τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος, να ενημερωθούν από τις δημοσιογράφους Αδαμοπούλου Μαρία και Αλαμάνου Εύα, σχετικά με τη συγκέντρωση υλικού, την δόμηση της πληροφορίας και τον τρόπο προετοιμασίας της ραδιοφωνικής εκπομπής με τους μαθητές τους αλλά και τον τρόπο που θα υποστηριχτούν από αυτές.

Θα ακολουθήσει βιωματικό εργαστήριο δημιουργίας ραδιοφωνικού μηνύματος, ηχογράφησης και επεξεργασίας του με το ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity. Οι συμμετέχοντες, καλό είναι, να φέρουν και τον προσωπικό τους φορητό υπολογιστή (ή τον υπολογιστή του σχολείου τους αν πρόκειται να εργαστούν σε αυτόν και έχουν το δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσουν) στον οποίο θα έχουν κατεβάσει το πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου από εδώ: https://www.audacityteam.org/download/

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συστήνουν τη ραδιοφωνική ομάδα του σχολείου τους, η οποία μπορεί να είναι όσο μεγάλη ή μικρή επιθυμούν, γνωρίζοντας ότι στην επίσκεψη και ηχογράφηση στην ΕΒΕ δεν μπορούν να συμμετάσχουν περισσότεροι από 25 μαθητές. Προετοιμάζουν τη σκαλέτα της εκπομπής την οποία θα πρέπει να αποστείλουν στο email επικοινωνίας του προγράμματος το αργότερο μια εβδομάδα πριν την ημερομηνία επίσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας κάθε ραδιοφωνική ομάδα μπορεί να επικοινωνήσει (διά ζώσης ή διαδικτυακά) με τη δημοσιογράφο που τους έχει υποδειχθεί για να συνομιλήσουν οι μαθητές μαζί της και να λάβουν οδηγίες, να λύσουν απορίες ή να προβούν σε διορθώσεις του κειμένου τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής συνάντησης

 1. Φάση επίσκεψης της ραδιοφωνικής ομάδας στην ΕΒΕ: Η επίσκεψη θα διαρκέσει 2-3 ώρες (ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών κάθε ραδιοφωνικής ομάδας) και θα περιλαμβάνει:
  1. ξενάγηση των μαθητών στους χώρους της ΕΒΕ, στο Δανειστικό Τμήμα και στο στούντιο ηχογράφησης (περίπου 20΄- 30΄)
  2. ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών είτε μένουν μια ομάδα (μέχρι 12 μαθητές) είτε χωρίζονται σε 2 ομάδες (από 12-25 μαθητές). Σε περίπτωση που μείνουν μία ομάδα, μετά την ξενάγηση ακολουθεί η ηχογράφηση του κειμένου στο στούντιο (από 1 – 1:30 ώρα). Απαραιτήτως ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός φέρνει μαζί του/ης ένα usb στικάκι στο οποίο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΕΒΕ θα περάσουν το μαγνητοφωνημένο αρχείο ήχου, προκειμένου να το επεξεργαστούν στη συνέχεια οι μαθητές και να ολοκληρώσουν την εκπομπή τους.

Η επίσκεψη συνεχίζεται με τη μετάβαση της ομάδας στο εργαστήριο υπολογιστών όπου οι μαθητές γνωρίζουν το λογισμικό Audacity και επεξεργάζονται ένα μικρό αρχείο ηχογραφημένου λόγου και το επενδύουν με μουσική. Ολοκληρώνουμε με 15΄ συζήτησης και αναστοχασμού του προγράμματος μέχρι αυτή τη στιγμή (Συνολικά περίπου 1:30 ώρα).

  1.  Αν οι μαθητές είναι περισσότεροι των 12 χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι εκφωνητές μπαίνουν στο στούντιο για την ηχογράφηση και οι υπόλοιποι με τη συνοδεία κάποιου εκπαιδευτικού μπορούν να περιηγηθούν τους χώρους του ΚΠΙΣΝ. Αν οι μαθητές που θα εκφωνήσουν κείμενο είναι πάνω από 12, πάλι χωρίζονται σε 2 ομάδες και η μία περιμένει την ολοκλήρωση της άλλης για να μπει στο στούντιο έξω όμως από το χώρο της Βιβλιοθήκης. Σε αυτή τη 2η περίπτωση ο χρόνος ηχογράφησης της 1:30 ώρας μοιράζεται στις 2 ομάδες εκφωνητών.
 1. Φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος: Οι μαθητές με τη βοήθεια των υπευθύνων εκπαιδευτικών ολοκληρώνουν την εκπομπή και την στέλνουν στην υπεύθυνη του Προγράμματος ώστε να ανέβει στην πλατφόρμα του ESR.  Ακούνε την εκπομπή την προγραμματισμένη ώρα και συμμετέχουν στο chat.

Στη συνέχεια, προετοιμάζουν μια δική τους εκπομπή, την οποία ηχογραφούν και επεξεργάζονται στο σχολείο και ανεβάζουν μόνοι τους στην πλατφόρμα του ESR, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που πήραν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Δείτε παρακάτω στη σελίδα

 • Αλαμάνου Ευαγγελία
  – Πτυχιούχος Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ
  – Μ.Α. «Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία», ΑΠΘ
 • Γενιτζές Αναγνώστης
  – Ιδρυτικό Μέλος Επιστημονικής Εταιρείας ESR
  – Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
  – M. Ed.
 • Δηλαβέρη Βασιλεία
  – Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ Επιστημονικής Εταιρείας ESR
  Φιλόλογος & Διευθύντρια, 26ο ΔΣ Καλλιθέας
  – M. Ed – Υπ. Διδάκτωρ
 • Καμήλος Νικόλαος
  – Μέλος Επιστημονικής Εταιρείας ESR
  – Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ 70
  – Δρ. Ιστορίας και Διδακτικής Ιστορίας
  – Οργανωτικός Συντονιστής του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής
 • Σιδέρης Συμεών
  – Μέλος ΔΣ Επιστημονικής Εταιρείας ESR
  – Φοιτητής Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
 • Τούλιου Ευτυχία
  – Πρόεδρος ΔΣ Επιστημονικής Εταιρείας ESR
  Παιδαγωγός
  – Υπ. Δρ. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, M.Sc.

Για πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Χώρος Διεξαγωγής
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Στάυρος Νιάρχος
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, Αθήνα

Δήλωση Συμμετοχής

Mini-Site by: Sideris Symeon

Βήμα 1

Επισκφτείτε τo http://europeanschoolradio.eu/wp-login.php και συνδεθείτε μέσω Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου όπως υποδεικνύει η εικόνα

Βήμα 2

Από το μενού της ιστοσελίδας επιλέξτε το “Προσθήκη Εκπομπής”

Βήμα 3

Από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα βρείτε την ημερομηνία που θα μεταδοθεί η εκπομπή σας και πατήστε στην ώρα που επισημαίνεται πως διατίθεται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Βήμα 4

Συμπληρώστε τον τίτλο και τη περιγραφή της εκπομπής σας στα Αγγλικά, ανοίξτε τη καρτέλα “Ελληνικά” και συμπληρώστε και εκεί τον τίτλο και την περιγραφή της εκπομπής σας.

Επίσης, επιλέξτε το κουτάκι “Ζωντανή Εκπομπή” και αλλάξτε τη γλώσσα στα Greek, Modern

Τέλος, διαλέξτε τις θεματικές της εκπομπής και συνεχίστε

Βήμα 5

Ανεβάστε το spot της εκπομπής και προαιρετικά αν έχετε κάποιο video και banner για τη προώθηση της εκπομπής σας

Βήμα 6

Εδώ βλέπετε τη σύνοψη των επιλογών σας.

Αν όλα είναι εντάξει πατήστε στο κουμπί “Τέλος”