Κάνω Ραδιόφωνο στο European School Radio

Παραγωγή Δημοσιογραφικής Εκπομπής

Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Απευθύνεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας (Ε’ & Στ’ Δημοτικού) και σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει επιμόρφωση εκπαιδευτικών, δημοσιογραφική υποστήριξη και τρίωρη εκπαιδευτική επίσκεψη της σχολικής ραδιοφωνικής ομάδας με συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια και παραγωγή ζωντανής εκπομπής από το στούντιο.

Κάνω Ραδιόφωνο στο European School Radio

Παραγωγή Δημοσιογραφικής Εκπομπής

Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Απευθύνεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας (Ε’ & Στ’ Δημοτικού) και σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει επιμόρφωση εκπαιδευτικών, δημοσιογραφική υποστήριξη και τρίωρη εκπαιδευτική επίσκεψη της σχολικής ραδιοφωνικής ομάδας με συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια και παραγωγή ζωντανής εκπομπής από το στούντιο.

Το Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio-Παραγωγή Δημοσιογραφικής Εκπομπής» προάγει τον Γραμματισμό στα Μέσα και στην Πληροφορία παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες δημοσιογράφους, ώστε να προσεγγίσουν κριτικά την πληροφορία που προέρχεται από τις ποικίλες πηγές. Παράλληλα, προωθείται η καλλιέργεια της κουλτούρας του ραδιοφώνου ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως μέσο επικοινωνίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας για τους μαθητές (edutainment). Στο βιωματικό μέρος οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να δημιουργήσουν πρωτότυπα ραδιοφωνικά προϊόντα μέσω της διαδικασίας ραδιοφωνικής παραγωγής, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες αιχμής τους, ενώ παράλληλα μέσω της συνολικής διαδικασίας του προγράμματος τους δίνονται ερεθίσματα επαγγελματικών επιλογών, όπως το επάγγελμα του δημοσιογράφου, του ηχολήπτη και του μηχανικού λογισμικού. Οι συμμετέχοντες είναι ενεργοί στην παραγωγή, αλλά και κριτικοί αναγνώστες/ακροατές και παρατηρητές της διαδικασίας.

Προσφέρεται δωρεάν στα σχολεία. Απευθύνεται σε μαθητές Ε’- ΣΤ΄ Τάξεων Δημοτικών Σχολείων και σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά επίσκεψη είναι είκοσι πέντε (25). Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις γίνονται κάθε Τρίτη. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-20.


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο (2) μέρη. Οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν συμμετοχή για επίσκεψη με το σχολείο τους θα έχουν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν στη δημοσιογραφία (δια ζώσης και εξ αποστάσεως). Οι εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν γνώσεις σχετικά με την πράξη της ραδιοφωνικής παραγωγής και στη συνέχεια θα αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν την εκπομπή με τους μαθητές στον χώρο του σχολείου, με παράλληλη στήριξη από τον/ην Δημοσιογράφο- Μέντορα που τους επιβλέπει και τη Δημοσιογραφική Ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η εκπαιδευτική επίσκεψη 3 ωρών στο ΔΙ.ΠΑ.Ε

Συνεργαζόμενοι Φορείς

1. Επιστημονική Εταιρεία «Διαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας”, «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» (E.S.R.)
2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), που προέκυψε από τη συνένωση των παλαιότερων συνεργαζόμενων Τμημάτων (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης)
3. Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
4. Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας- Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.)

Στα επιλεχθέντα σχολεία, παρέχεται Υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς/μαθητές. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε επιμορφωτική ημερίδα, αλλά και παρακολούθησης ηλεκτρονικού μαθήματος. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Μέντορα Δημοσιογράφο και με τη Δημοσιογραφική Ομάδα.  Η υποστήριξη εστιάζει στη δομή της εκπομπής, στην αξιολόγηση της πληροφορίας και διόρθωση κειμένων κατά το στάδιο της προετοιμασίας της εκπομπής.
Για την καλύτερη προετοιμασία της εκπομπής σε επίπεδο σχολείου, προτείνεται ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και κατανομή εργασιών.
Ομάδα Ηχοληπτών- Τεχνικών
Οι μαθητές αυτής της ομάδας συλλέγουν τη μουσική της εκπομπής (τραγούδια, εφέ, ηχητικά αρχεία συνεντεύξεων), εργάζονται στη ηχητικό σχεδιασμό και κατά την επίσκεψη θα εκπαιδευτούν στις τεχνικές ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου με το αντίστοιχο λογισμικό και στη ρύθμιση του ήχου για τη ζωντανή μετάδοση της εκπομπής από το στούντιο.

Ομάδα Εκφωνητών- Παρουσιαστών
Οι μαθητές της Ομάδας Εκφωνητών- Παρουσιαστών θα εργαστούν στα κείμενα που έχουν συνταχθεί από την Ομάδα Συντακτών με εμψύχωση από δημοσιογράφο/μέντορα και θα μυηθούν στη διαδικασία του ραδιοφωνικού λόγου, με τις κατάλληλες τεχνικές ορθοφωνίας και συμπεριφοράς μπροστά στο μικρόφωνο.

Ομάδα Συντακτών

Οι μαθητές της Ομάδας Συντακτών θα συλλέξουν τις πηγές και θα επεξεργαστούν κριτικά ως προς το είδος και την προέλευση των πηγών που χρησιμοποίησαν, είτε πρόκειται για προϊόν από συνεντεύξεις είτε για πληροφορίες που άντλησαν από ηλεκτρονικό και έντυπο μέσο. Έπειτα, θα συνθέσουν τα κείμενα της εκπομπής , θα επικοινωνήσουν με τον δημοσιογράφο/μέντορα του σχολείου, θα υποστηριχθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής της ροής εκπομπής από τους φοιτητές Δημοσιογραφίας .


Ομάδα Προώθησης Εκπομπής
Η Ομάδα Προώθησης Εκπομπής εργάζεται ομαδοσυνεργατικά από τον χώρο του σχολείου, ώστε να :

 1. συντάξει από κοινού ένα ελκυστικό κείμενο που θα διαφημίζει την εκπομπή του σχολείου.
 2. δημιουργήσει ψηφιακά ή χειρόγραφα ένα λογότυπο που θα περιέχει μια χαρακτηριστική εικόνα, ημερομηνία και ώρα μετάδοσης, τίτλο εκπομπής.
 3. ηχογραφήσει ένα ευφάνταστο μήνυμα με λόγο και με μουσική υπόκρουση ενός τραγουδιού ή ηχητικού/ών εφέ, δηλαδή το προωθητικό ραδιοφωνικό σποτ της εκπομπής.


Ο/η υπεύθυνος εκπαιδευτικός του σχολείου συνδέεται στο προφίλ σχολείου στο European School Radio και με τους μαθητές της Ομάδας Προώθησης Εκπομπής αναρτούν το υλικό κατά τον προγραμματισμό της εκπομπής.

Τα διορθωμένα κείμενα της εκπομπής, η μουσική και άλλο ηχητικό υλικό αποστέλλονται από τον/ην Υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του σχολείου, μέσω ειδικής φόρμας στην παρούσα ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία παραγωγής και να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός από την Εκπαιδευτική Ομάδα, που θα υποδεχτεί το σχολείο στο ΔΙ.ΠΑ.Ε..
Αναλυτικά, την ημέρα της εκπαιδευτικής επίσκεψης, η Οργανωτική Ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος υποδέχεται τη ραδιοφωνική σχολική ομάδα οι μαθητές, αφού έχουν χωριστεί σε ομάδες και εργάζονται σε δύο (2) παράλληλα εργαστήρια διάρκειας μιας (1) ώρας το καθένα.

Εργαστήριο Δημοσιογραφίας- Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
Η Ομάδα Συντακτών θα εργάζεται επί του περιεχομένου της εκπομπής και η Ομάδα Παρουσιαστών- Εκφωνητών συμμετέχει στη διαδικασία της εκφώνησης με τις τεχνικές ορθοφωνίας για το ραδιόφωνο με τους εκπαιδευτές του εργαστηρίου.
Εργαστήριο Τεχνολογίας Ήχου- Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
Η Ομάδα Τεχνικών-Ηχοληπτών θα γνωρίσει τα λογισμικά για παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής, τις τεχνικές ηχογράφησης και τη διαδικασία της ζωντανής εκπομπής με τα απαραίτητα λογισμικά/απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και θα προετοιμαστεί για να μεταδώσει ζωντανά από τον Χώρο Ελέγχου τη δημοσιογραφική ραδιοφωνική εκπομπή.

Οι μαθητές της Ομάδας Προώθησης Εκπομπής θα συμμετέχουν μοιρασμένοι ισόποσα και στα δύο Εργαστήρια, παρατηρώντας τους συμμαθητές τους και θα συμπληρώνουν ένα Φύλλο Παρατήρησης.
Η ώρα της παρουσίασης της ζωντανής ραδιοφωνικής εκπομπής (11.00-12.00), οι μαθητές θα έχουν τον ρόλο του ραδιοφωνικού παραγωγού ή τεχνικού αντίστοιχα για τη μετάδοση της εκπομπής στο ραδιοφωνικό στούντιο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σίνδου, η οποία θα μεταδίδεται ζωντανά στο European School Radio.
Οι μαθητές της Ομάδας Προώθησης Εκπομπής θα συμμετέχουν και στους δύο χώρους του Ραδιοφωνικού Στούντιο (Ραδιοφωνικός Θάλαμος και Χώρος Ελέγχου), παρατηρώντας τους συμμαθητές τους και θα ολοκληρώνουν τη συμπλήρωση του Φύλλου Παρατήρησης. Παράλληλα, θα βρίσκονται μπροστά σε Η/Υ και στον radio player της ζωντανής, ώστε να αλληλεπιδρούν με τις δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης της πλατφόρμας του ραδιοφώνου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του ραδιοφώνου.
Πρόγραμμα Επίσκεψης
(πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση)

Το Πρόγραμμα σε Αριθμούς

0
Χρόνια
0
Σχολεία
0
Μαθητές
0
Εκπαιδευτικοί

Πρόγραμμα Επισκέψεων

Οργανωτική Επιτροπή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οργανώνεται από τους φορείς συνδιοργάνωσης, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τα παρακάτω μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής:

Αναγνώστης Γενιτζές

Επιστημονική Εταιρεία European School Radio

Ιδρυτικο Μέλος ESR, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Μ. Ed.

Κωνσταντίνος Διαμαντάρας

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος

Γεώργιος Καλλίρης

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Καθηγητής- Αναπληρωτής Πρόεδρος και Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Γεώργιος Μπάμνιος

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Καθηγητής

Βασίλειος Σολιόπουλος

Ένωση Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας- Θράκης

Δημοσιογράφος – Μέλος της Ένωσης

Ευτυχία Τούλιου

Επιστημονική Εταιρεία European School Radio

Πρόεδρος ΔΣ ESR, Παιδαγωγός, Υπ. Δρ. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, M.Sc.

Δημοσιογράφοι-Μέντορες

Το πρόγραμμα στηρίζεται στην εθελοντική υποστήρξη των Δημοσιογράφων, εκπροσωπώντας την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ..:

Νικόλαος Δημαράς

Δημοσιογράφος

2015-τώρα

Βασίλειος Σολιόπουλος

Δημοσιογράφος

2015-τώρα

Γιώργος Καλιεντζίδης

Δημοσιογράφος

2016-2018

Η Εκπαιδευτική Ομάδα

Οι εκπαιδευτές στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Στέφανος Ηλιάδης

(2015-τώρα)

– Ραδιοφωνικός Παραγωγός ESR
– Φοιτητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ιωάννα Μοσχίδου

(2015-τώρα)

– Ραδιοφωνική Παραγωγός ESR
– Φοιτήτρια Τμ. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Α.Π.Θ.

Συμεών Σιδέρης

(2016-τώρα)

– Ραδιοφωνικός Παραγωγός ESR
– Μέλος Δ.Σ. Επιστημονικής Εταιρίας ESR
– Φοιτητής Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Χαράλαμπος Μουρατίδης

(2017-τώρα)

– Φοιτητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Αγγελική-Δανάη Γιαννοπούλου-Ράπτη

(2019-τώρα)

– Φοιτήτρια Τμ. Δημοσιογραφία και ΜΜΕ, ΑΠΘ

Δημοσιογραφική Ομάδα

Ευαγγελία Αλαμάνου

– Πτυχιούχος Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ
– Μ.Α. “Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία”, ΑΠΘ

Αλίκη Βασιλείου

– Φοιτήτρια Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

Μαρία Γούσιου

– Πτυχιούχος Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
– Φοιτήτρια Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

Ανδρονίκη Ζαφειρίου

– Φοιτήτρια Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

Μαρία Χριστάκου

– Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ
– Πτυχιούχος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ
– Δίπλωμα Ελληνικής Βυζαντινής Παλαιογραφίας, Κέντρο Αγιολογικών Μελετών Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης
– Μ.Δ.Ε. στη Θρησκειολογία, ΑΠΘ
– Creative and Cultural Sector Projects’ Specialist in Cultural Heritage and Performing Arts, Swiss Approval International Inspection and Certification Body
– Specialization Certificate in Journalism, Michigan State University

Έρη Χριστοφορίδου

– Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ
– Πτυχιούχος Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ
– Μ.Δ.Ε. στη Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας, ΑΠΘ

– Μ.Δ.Ε. στην Κοινωνιολογία, ΑΠΘ
– Specialization Certificate in Journalism, Michigan State University

Δήλωση Συμμετοχής

Παρακάτω ακολουθούν τα στάδια και οι όροι συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στάδια Συμμετοχής

Όροι Συμμετοχής

1

Ο μέγιστος αριθμός παιδιών ανά επίσκεψη είναι εικοσι πέντε (25).
Δεν μπορεί να υπάρξει κάποια εξαίρεση διότι αφορά την ασφάλεια των παιδιών με βάση τους χώρους.

2

Τα παιδιά θα πρέπει να χωριστούν σε τέσσερις (4) ομάδες.

 • Για το εργαστήριο Δημοσιογραφίας
  • Ομάδα Συντακτών (έως 5-6 άτομα)
  • Ομάδα Εκφωνητών-Παρουσιαστών (έως 5-6 άτομα)
 • Για το εργαστήριο τεχνολογίας ήχου
  • Ομάδα ηχοληπτών-τεχνικών (έως 10 άτομα)
 • Και για τα 2 εργαστήρια
  • Ομάδα προώθησης εκπομπής (έως 4 άτομα, 2 ανά εργαστήριο)

3

Είναι απαραίτητη η παρουσία δύο (2) εκπαιδευτικών.
Οι δύο ομάδες παιδιών θα παρακολουθούν ταυτόχρονα εργαστήρια σε διαφορετικούς χώρους.

4

Τα κείμενα της εκπομπής πρέπει να σταλούν το ΑΡΓΟΤΕΡΟ επτά (7) ημέρες πριν την επίσκεψη.
Επίσης θα πρέπει να στείλετε την ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ των κειμένων.
Τα κείμενα σας θα επεξεργαστούν από τον επιμορφωτή της ομάδας δημοσιογράφων/συντακτών και θα λάβετε δύο (2) μέρες πριν την επίσκεψη την ΤΕΛΙΚΗ και ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ μορφή των κειμένων.
Οι μαθητές την ημέρα της επίσκεψης θα εργαστούν πάνω στα διορθωμένα κείμενα τα οποία και θα εκφωνήσουν στην ζωντανή εκπομπή.

5

Τα κείμενα (τελικα διορθωμένα) για τις ομάδες του εργαστηρίου Δημοσιογραφίας θα πρέπει να τα έχετε εκτυπώσει για τον κάθε μαθητή της ομάδας.

6

Η προσέλευσή σας στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Σίνδος) είναι στις 09:00
Σε περίπτωση αργοπορίας ΔΕΝ είναι διασφαλισμένο πως τα εργαστήρια θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν καλύπτοντας την απαραίτητη ύλη με αποτέλεσμα η εκπομπή σας να μην έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και η επιμόρφωση να είναι ημιτελής.

7

Είναι απαραίτητο να διαθέσετε τον απαραίτητο διδακτικό χρόνο για τη προετοιμασία και ολοκλήρωση της εκπομπής πριν την εκπαιδευτική επίσκεψη

8

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα χρειαστεί να συμμετέχετε με τη σχολική τάξη σας στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Αποστολή Υλικού Εκπομπής

[wpforms id=”905″ title=”false” description=”false”]

Άρθρα

society

Βιωματικό σεμινάριο στο Ηράκλειο

Creative writing “makes” radio Text production is a complicated process. It requires imagination, creativity, critical thinking. At the same time, while writing the text, there must be control over the spelling of the words and their good image. In addition, it must be interesting for the author to be able

Read More »

Επικοινωνία

Πληροφορίες για τις δηλώσεις συμμετοχής:

europeanschoolradio.info@gmail.com
– Ευτυχία Τούλιου, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Χώρος υλοποίησης εκπαιδευτικής επίσκεψης

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη

Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57400

Mini-Site by: Sideris Symeon