Τα μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας ερευνούν καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους, που καλλιεργούν δεξιότητες των μαθητών μέσα από την ενεργό εμπλοκή τους με τη ραδιοφωνική παραγωγή. Μελετούν τις διεθνείς τάσεις στην εκπαίδευση και στη δημοσιογραφία και δημοσιεύουν τις μελέτες τους, με σκοπό να προάγεται η Οπτικοακουστική Παιδεία στα σχολεία.

Η Επιστημονική Εταιρεία είναι ανοιχτή για συνεργασίες με Ερευνητικούς Οργανισμούς και Φορείς, στο πλαίσιο της προαγωγής της έρευνας για την Οπτικοακουστική Παιδεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται αιτήματα για έρευνες, για τα οποία αποφασίσει και εγκρίνει.

Εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση του περιεχομένου της σελίδας.

Επισκεφτείτε μας ξανά αργότερα

Νέα σχετικά με την Ερευνητική δράση των μελών της Εταρείας