Production: THE REFUGEES FROM GALIMI TO ERETRIA

Description:

Loukas Koliofoutis presents us with the rehabilitation of the refugees from Galimi to Eretria.

-
-
Tags: Local news,

Podcasts

THE REFUGEES FROM GALIMI TO ERETRIA

School: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
7 December 2022 00:00

Loukas Koliofoutis presents us with the rehabilitation of the refugees from Galimi to Eretria.

Local news