ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Country: Greece
Grade: Secondary
Teachers
School admins


Description:

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
The students of the Evening High School of Mytilene working hard, of different ages from Greece, Balkans, Asia, Africa unite as one soul and with a school vehicle they struggle together to realize their dreams.

Productions

Favorite poetry

We dedicate this show to poetry. We read poems and listen to many favorite songs. Good listening.

Tags: Art & Culture,

Evening High School of Mytilene in french

A radio message about what school means to the French-speaking students of the Evening High School of Mytilene …

A solidarity’ s fairy tale

We narrate a solitarity’s fairy tale, Katerina Eustathiou- Selacha ‘ s and Giorgos Tirikos Ergas’ s “The little frog”.

Tags: Fairytales,

A solidarity’ s fairy tale

We narrate a solitarity’s fairy tale, Katerina Eustathiou- Selacha ‘ s and Giorgos Tirikos Ergas’ s “The little frog”.

Tags: Fairytales,

The journey of knowledge

The students of the Evening High School of Mytilene, created with enthusiasm, love and good cooperation the radio message “The journey of knowledge”. Students who works hard, of different ages from Greece, Balkans, Asia, Africa unite as one soul and th …