ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Country: Greece
Grade: Primary


Description:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Productions

Peace, such a small word

Peace, a word so small, a word of letters, but with so much meaning. The letters dance on the paper. It spreads joy, love, happiness and life. Without peace we will not have our daily life, the school closed, the market deserted, the parks empty and th …

Don`t be afraid to talk

The war that crossed the threshold of the European continent, which seemed to be temporary but was not, caused concern and reflection to all of us. The need to express our opposition to what is happening led us to the composition of our song. We want o …