Podcast: ΄΄Εάλω η Πόλις΄΄……….Από την πρώτη άλωση (1204) ως την άλωσή της από τους Οθωμανούς (1453)


Η εποχή που θα μελετήσουμε στο τελευταίο επεισόδιο καλύπτει την χρονική περίοδο από τα μέσα του 11ου αιώνα ως την άλωση της Πόλης. Στη Δύση, μετά το σχίσμα, έχει επικρατήσει μια έντανοα εχθρική διάθεση προς το Βυζάντιο και το χάσμα συνεχώς μεγαλώνει.Ακολουθούν οι σταυροφορίες με τις οποίες ο δυτικοευρωπαϊκός κόσμος επιχειρεί να παρουσιαστεί ως πρωταγωνιστής στον χώρο της Ανατολής. Το 1204 οι σταυροφόροι κυριεύουν την Κων/πολη και καταλύουν προσωρινά τη βυζαντινή αυτοκρατορία. Με την πρώτη πτώση του Βυζαντίου κλείνει και η κυρίως βυζαντινή περίοδος.

Η αυτοκρατορία διαμελίζεται και στον χώρο της σχηματίζονται ελληνικά και λατινικά κράτη. Ακολουθεί η ρευστή περίοδος της Λατινοκρατίας και το Βυζάντιο ξαναγίνεται ελληνικό το 1261 από την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Όμως η παλιά μεγάλη αυτοκρατορία είναι πλέον ένα κράτος μικρό με πολύ περιορισμένα σύνορα, μικρές δυνάμεις και πολλούς, ισχυρούς εχθρούς. Η Κωνσταντινούπολη ζει ώρες αγωνίας καθώς οι Τούρκοι ξαναρχίζουν την εξάπλωσή τους, ενώ στο εσωτερικό επικρατεί διχασμός από την προσπάθεια των Παλαιολόγων να προσεγγίσουν τη Δύση με την ένωση των Εκκλησιών. Όταν το 1449 ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος έφτασε αυτοκράτορας στην αποκλεισμένη πρωτεύουσα, τίποτα πια δεν μπορούσε να σώσει ό,τι είχε απομείνει από την πρωτεύουσα. Στις 29 Μαϊου 1453 η μεσαιωνική ιστορία του Ελληνισμού τελειώνει με την άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς, αφήνοντας όμως μια σημαντική παρακαταθήκη σε όλους τους τομείς στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό!


Podcasts from same production

“Πάμε γι’ άλλες πολιτείες – Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη”

School: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
10 maj 2023 14:00

H σειρά εγκαινιάζεται με το πρώτο επεισόδιο της ηχητικής παρουσίασης με τίτλο «Πάμε γι’ άλλες πολιτείες – Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη» στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές του Β1 τμήματος Αλιατίδης Στράτος και Παπαδοπούλου Γεωργία. Ιδιαίτερη προσκεκλημένη τω …

Art & Culture, Fairytales, Music

”Σαν ηφαίστειο που ξυπνά….- Ο Ιουστινιανός και το έργο του”

School: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
17 maj 2023 14:00

΄΄Σαν ηφαίστειο που ξυπνά….-Ο Ιουστινιανός και το έργο του” Αυτός είναι ο τίτλος του 2ου επεισόδιο της σειράς podcast “Το Βυζάντιο είχε τη δική του Ιστορία” στο οποίο συμμετέχουν οι μαθήτριες του Β2 τμήματος Καρακώστα Ματίνα και Κουλόλι Φλάβια. Σε …

Art & Culture, Fairytales, Music

“Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια…..- Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του”

School: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
24 maj 2023 17:00

Μετά τον Ιουστινιανό και τους διαδόχους του η πολιτική φυσιογνωμία του βυζαντινού κράτους αλλάζει και το “ρωμαϊκό όνειρο” εγκαταλείπεται. Σιγά σιγά αλλά σταθερά το Βυζάντιο ζει μια δική του αυτόνομη ζωή. Στην εποχή του Ηρακλείου και των διαδόχων του τ …

Fairytales

“Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ….- Η εξάπλωση και ο πολιτισμός των Αράβων”

School: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
31 maj 2023 17:00

Βρισκόμαστε στα τέλη της βασιλείας του Ηράκλειου και στο ιστορικό προσκήνιο εμφανίζονται οι Άραβες ως ένας νέος καταλυτικός παράγοντας, που πρόκειται να επηρεάσει τις τύχες όλων των λαών της Μεσογείου. Ενώ το Βυζάντιο ξεπερνά την κρίση του 8ου αιώνα κι …

Fairytales

“Εδώ στη ρωγμή του χρόνου…..Η μεταβατική εποχή: οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων”

School: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
7 juni 2023 17:00

Ενώ οι εχθροί του Βυζαντίου, Άραβες, Σαρακηνοί πειρατές και Βούλγαροι απειλούν με επιθέσεις τους να καταλύσουν το κράτος, στο εσωτερικό ξεσπάει μία κρίση με προεκτάσεις σε όλες τις εκδηλώσεις της εσωτερικής ζωής, η Εικονομαχία, που διαίρεσε τους κατοίκ …

Fairytales

“Η ζωή που περνά και χάνεται……….Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο”

School: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
14 juni 2023 14:00

Το Βυζάντιο, η πόλη που εξελίχθηκε σε κράτος και αργότερα στη μεγάλη Βυζαντινή αυτοκρατορία, αποτελεί ένα γεωγραφικό χώρο και μια ιστορική εποχή, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους Έλληνες. Ενώ, λοιπόν, η επίσημη ιστορία του Βυζαντίου ασχολείται κυρίως με τ …

Art & Culture, Fairytales, Music

”Θα ΄ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη……- Η περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου΄΄

School: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
21 juni 2023 17:00

Στα χρόνια του Μιχαήλ Γ΄ η διαμάχη της μακρόχρονης και καταστροφικής αντιπαράθεσης με επίκεντρο τη λατρεία των εικόνων, τερματίστηκε και άρχισε η ισχυροποίηση του κράτους. Ιδρύθηκε η Σχολή της Μαγναύρας, η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει και εκχριστιανί …

Fairytales