Πνευματικά Δικαιώματα

Copyright © Μέλη του έργου NEStOR, 2016.

Το NEStOR είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + (Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών – Στρατηγικές συνεργασίες για τη σχολική εκπαίδευση).

Το NEStOR ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 και θα διαρκέσει 2 χρόνια. Αυτό το Έργο έχει άδεια σύμφωνα με την Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0. Για να δείτε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ ή στείλτε μια επιστολή στο Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105 και στις ΗΠΑ.

Το Έργο  πρέπει να αποδοθεί με την ακόλουθη αναφορά αντιγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία:

“Copyright © Μέλη του έργου NEStOR, 2016. Βλ. http://europeanschoolradio.eu/blog/nestor για λεπτομέρειες σχετικά με το έργο NEStOR”.

Η χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων που παράγονται από την κοινοπραξία NEStOR με έναν τρόπο και / ή για σκοπούς που δεν προβλέπονται στη άδεια, απαιτεί την προηγούμενη γραπτή άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων από την ημερομηνία δημοσίευσης των εν λόγω απόψεων.

Font Resize
Contrast