ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΣΑΜΟΥ

Country: Greece
Grade: Secondary


Description:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΣΑΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΣΑΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΣΑΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΣΑΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΣΑΜΟΥ

Productions

the new generation for peace

-

radio message through the words of Greek writers, ancient philosophers and young students about the consequences of war and the need for peace https://www.canva.com/design/DAFWzyFxvlU/Dp_dGNgfhLreLbSy65sLIQ/watch?utm_content=DAFWzyFxvlU&utm_campaig …

German culture and history

we attempt to combine the foreign language course of our school with the historical events and the cultural background of Germany

The name of Fourni Corse and the gold on the island

-

The students through the testimonies of the residents of Fourni Corse, highlight the richness of their folklore, their legends and their history… The testimonies were collected by the student Maria Skaramagou!

German culture and history

we attempt to combine the foreign language course of our school with the historical events and the cultural background of Germany

The miracle of Saint Minas

-

The students highlight the richness of their folklore, legends and history…The testimonies were collected by the student Maria Skaramagou!