Μια συμβουλή !

Η ευγένεια αξίζει πολλά και δεν κοστίζει τίποτε. Αγγλική παροιμία