Μια συμβουλή !

Αν κατά την εγγραφή σας επιλέξατε το σχολείο σας από την περσινή χρονιά, παρακαλούμε διορθώστε τα στοιχεία της διεύθυνσής του (Ρυθμίσεις/ Σχολείο) έτσι ώστε να εμφανίζεται σωστά στο χάρτη του ESR!