Μια συμβουλή !

Οι εκπομπές που μεταδίδονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη πρέπει να μεταφορτώνονται το αργότερο μέχρι την Κυριακή στις 22:00.
Οι εκπομπές που μεταδίδονται από Παρασκευή έως και Κυριακή πρέπει να μεταφορτώνονται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη στις 22:00 .